Ga naar de content

Ontheffingen

Transport van exceptionele lading

Exceptioneel transport is “transport dat niet binnen de wettelijke kaders uitgevoerd kan worden”. Het vervoer van goederen is breder, langer, hoger of zwaarder dan wettelijk is toegestaan. Deze eisen staan beschreven in de Regeling Voertuigen. Als u zulk transport wilt laten plaatsvinden, moet u een ontheffing aanvragen bij de RDW. Enkele voorbeelden van exceptioneel transport is het vervoer van betonnen balken, machines, werktuigen en landbouwwerktuigen.
 

Ontheffingen

Hier vindt u alle informatie over de verschillende soorten ontheffingen die er zijn en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

Ga naar de navigatie