Voertuig door Nederland heen vervoeren

Als u met een voertuig zonder Nederlands kenteken van het ene land naar het andere land door Nederland heen wilt rijden, heeft u een doorvoerkenteken (ook wel transitokenteken) nodig.

Over het transitokenteken

Het transitokenteken wordt gebruikt voor het doorvoeren van voertuigen die nog nooit in Nederland van een kenteken zijn voorzien. Met een transitokentekenbewijs kunt u de doorvoer van voertuigen door heel Europa en daarbuiten regelen. Het kenteken is namelijk niet alleen in Nederland geldig, maar wereldwijd.
 
Het transitokenteken:
 • Is 14 dagen geldig.
 • Kan later ook gebruikt worden voor herregistratie in het buitenland.
 • Kan op de naam van een buitenlandse persoon geregistreerd worden.
 • Wordt afgegeven in de vorm van een kentekencard en bestaat uit één deel. De RDW verstrekt hierbij niet een kentekenbewijs deel II zoals bij export. Voor 1 april 2015 verstrekte de RDW een papieren transito kentekenbewijs, bestaande uit een deel I en een deel II. Het document is uitgerust met hoogwaardige veiligheidskenmerken die ervoor moeten zorgen dat het document moeilijk na te maken is.
 • Kijk hier naar een voorbeeld van een doorvoerkentekenbewijs.

      

     Zo vraagt u een transitokenteken aan:

     1. U maakt een afspraak voor een technisch onderzoek van uw voertuig bij  een van de 16 RDW-keuringsstations. Onder bepaalde voorwaarden kunt u zonder afspraak terecht. Kijk hier voor de voorwaarden voor keuren zonder afspraak.  
     2. Om van uw woonadres naar het keuringsstation en terug te rijden, kunt u gebruik maken van een ééndagskenteken dat u online kunt aanvragen.
     3. De RDW voert een identiteitsonderzoek uit en voertuigen die geen geldig APK-certificaat uit een ander EU-land hebben, worden ook gecontroleerd op de technische staat. Bij deze controle wordt het voertuig getoetst aan een aantal APK-eisen. Een lijst van punten waarop het voertuig gekeurd wordt, is verkrijgbaar via de keuringsstations van de RDW.
     4. U moet zich legitimeren bij de keuring voor het transitokenteken.
     5. Als u het voertuig voor 13.00 uur laat keuren, dan stuurt de RDW het kentekenbewijs ’s middags met de 24 uur-post. De RDW stuurt het transitokenteken altijd naar een Nederlands adres. Een buitenlandse aanvrager moet een Nederlands correspondentieadres opgeven. Dat is vaak het adres van het erkende bedrijf dat de doorvoer regelt.
     6. Met uw transitokentekenbewijs laat u kentekenplaten maken bij een van de RDW erkende kentekenplaatfabrikanten. 

       

      Documenten die u nodig heeft voor de aanvraag

      Om aan te tonen waar het voertuig vandaan komt, moet u een aantal documenten meenemen naar het keuringsstation. Welke documenten dat zijn hangt af van of het voertuig wel of niet eerder geregistreerd is geweest binnen of buiten de EU. Neemt u daarvoor contact op met RDW Klantenservice.

      Voorwaarden aan het voertuig

      Om in aanmerking te komen voor een transitokenteken moet het voertuig in Nederland staan. Het kenteken is niet bedoeld om voertuigen vanuit het buitenland naar Nederland te vervoeren. Alle transitovoertuigen moeten (net als alle andere voertuigen) op de Nederlandse weg altijd aan de zogenaamde permanente eisen voldoen.

      Voor het voertuig mag de afgelopen 3 maanden geen transitokenteken zijn aangevraagd.

      Kosten

      De kosten van de aanvraag van het transitokenteken zijn afhankelijk van het type voertuig en de aanwezigheid van buitenlandse APK-documenten.

      De kosten van het transitokenteken bestaan uit de kosten van:

      • de keuring 
      • het kentekenbewijs 
      • de kentekenplaten. De kentekenplaatfabrikant stelt zelf de prijs van de kentekenplaat vast. Die kan dus per leverancier verschillen. Hier vindt u een overzicht van kentekenplaatfabrikanten.
      • eventuele bijkomende kosten voor de APK.

       

      De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. U betaalt de keuringskosten en de kosten voor het kentekenbewijs bij het keuringsstation.

      Beoordeling 10 of meer aspecten 82,00
      Inschrijving Transito 19,59
      Identificatie voertuig zwaar 82,00
      Identificatie voertuig licht 56,00

       

      APK keuring, motorvoertuig 3.500 kg tot 12.000 kg (tarief excl. BTW) 110,00
      APK keuring, motorvoertuig tot 3.500 kg (tarief excl. BTW) 55,00

      Meer informatie

      Als u een voertuig met een Nederlands kenteken over de weg naar het buitenland wilt vervoeren, is het uitvoerkenteken het geschikte document. Ga voor meer informatie naar 'Voertuigen met een Nederlands kenteken uitvoeren'. 

      Ga naar de navigatie