Emissietest RDW: NOx-uitstoot 2 autotypes onnodig hoog

De RDW heeft het tussenrapport ‘Programma emissietesten RDW’ opgeleverd. Voor 2 voertuigtypes is onvoldoende rechtvaardiging gevonden voor een hogere NOx uitstoot. Bij deze voertuigen wordt nader onderzoek uitgevoerd.
Dit tussenrapport is het vervolg op het eerdere RDW-onderzoek naar afwijkend emissiegedrag waaruit bleek dat het emissiesysteem van 16 auto’s nader onderzoek nodig had. Het emissiebestrijdingssysteem van deze voertuigen werd buiten de goedkeuringstest anders aangestuurd dan in de praktijk Dit mag alleen wanneer het noodzakelijk is om de motor te beschermen.

Vervolgonderzoek

Bij het vervolgonderzoek zijn intensieve toezichtgesprekken met fabrikanten gehouden en heeft de RDW additionele testen uitgevoerd in het laboratorium. De RDW concludeert dat de onderzochte auto’s in te delen zijn in 2 categorieën:
  • Aannemelijk
    Voor veertien voertuigen maakten betreffende fabrikanten aannemelijk dat de verminderde werking van het emissiebestrijdingssysteem geoorloofd is voor het beschermen van de motor.
  • Onvoldoende aannemelijk
    Voor twee auto’s (Suzuki Vitara en Jeep Grand Cherokee) is het volgens de RDW niet aannemelijk gemaakt dat de verminderde werking van het emissiebestrijdingssysteem nodig is voor motorbescherming. Bij deze voertuigen wordt nader onderzoek uitgevoerd. De RDW heeft het Openbaar Ministerie geïnformeerd over deze voertuigen.

 Bekijk het volledige rapport ‘’Resultaten vervolgonderzoek aanwezigheid ongeoorloofd’’ .

Volg de RDW op Facebook

Ga naar de navigatie