Hoe beschermt de RDW mijn privacy

De RDW beheert het kentekenregister. In dit register staan gegevens van
voertuigen, kentekenbewijzen en van personen aan wie het kentekenbewijs
is afgegeven. De RDW verstrekt in een aantal gevallen gegevens uit het
register. De Belastingdienst en de politie krijgen bijvoorbeeld gegevens
voor onder meer de uitvoering en handhaving van de Wegenverkeerswet.
 
Om de verstrekking van gegevens uit het kentekenregister te regelen en
de privacy van de geregistreerden te beschermen, is er wet- en regelgeving.
Dit is vastgelegd in het Reglement verwerking gegevens kentekenregister
2009 en beleidsregels.
 
De RDW voldoet aan de voorwaarden van de Wet bescherming persoonsgegevens en volgt de richtlijnen van het College bescherming persoonsgegevens. Voor het kentekenregister heeft de RDW het Keurmerk Privacy Auditproof. Ieder jaar moet de RDW aantonen dat het voldoende maatregelen neemt om de privacy van burgers te waarborgen.
Ga naar de navigatie