Kentekenregistratie stopzetten omdat u geen gebruik maakt van de openbare weg

Het is in een aantal gevallen mogelijk om de registratie van uw kenteken in het kentekenregister van de RDW stop te zetten. In dit geval wordt de tenaamstelling vervallen verklaard. U hoeft dan niet meer te voldoen aan de voertuigverplichtingen (APK, wegenbelasting en verzekeringsplicht).

 U kunt de registratie stopzetten als u;

 • uw voertuig gaat gebruiken in het onderwijs, bijvoorbeeld bij een (rij-) school of brandweer;
 • uw voertuig gaat gebruiken voor de cross;
 • uw voertuig alleen nog bedrijfsmatig gaat gebruiken op uw eigen bedrijfsterrein;
 • een aanhangwagen met kenteken achter een voertuig zonder kenteken hangt.

 

Voertuig gesloopt?

Is uw voertuig gesloopt of gaat u het voertuig slopen, dan kan een RDW-erkend bedrijf de kentekenregistratie stopzetten. Meer informatie hierover leest u in het artikel ‘Uw voertuig laten slopen bij een erkend sloopbedrijf.

 

Registratie stopzetten

Zo zet u de kentekenregistratie stop:

 1. U downloadt: het aanvraagformulier: 'Verzoek tot beëindiging registratie'. Dit formulier moet u niet gebruiken als uw voertuig is gesloopt.
 2. U print het formulier, vult het in en ondertekent het.
 3. U stuurt het formulier met onderstaande documenten naar de RDW, Unit VRD, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam.
 4. De RDW beoordeelt uw aanvraag.
 5. RDW stuurt u binnen 5 werkdagen een brief. Hierin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

 

Documenten die u moet opsturen 

 

Gebruik voor (rij-)school of brandweer:

 • Aanvraagformulier en een brief of verklaring van de school of brandweer.

 

Gebruik voor de cross:

 • Een kopie van een licentie van de KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF), de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) of de Motorsport Organisatie Nederland (MON).
 • Het Voertuigbewijs (deel IA) óf het Tenaamstellingsbewijs (deel IB) en Overschrijvingsbewijs óf het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) en de tenaamstellingscode.  

 

Bedrijfsmatig gebruik op uw eigen bedrijfsterrein

 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een kopie van pachtkamercontract 
  óf
 • een kopie van een kadaster/huurcontract/eigendomsbewijs en een verklaring (ondertekend door de aanvrager) waarin staat hoe het voertuig bedrijfsmatig gebruikt wordt. 
 • Het Voertuigbewijs (deel IA) óf het Tenaamstellingsbewijs (deel IB) en Overschrijvingsbewijs óf het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) en de tenaamstellingscode

 

Kentekenbewijs of tenaamstellingscode kwijt

Als u de kentekendelen of de kentekencard en de tenaamstellingscode niet (meer) heeft, dan moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen. Als iemand namens de eigenaar/houder de aanvraag doet, dan moet de aanvrager een machtiging van de eigenaar meesturen en een kopie legitimatie van de geregistreerde eigenaar en van de aanvrager zelf.
Ga naar de navigatie