Rijden met een buitenlands rijbewijs

Als u in Nederland gaat wonen en u heeft een buitenlands rijbewijs, dan kunt u nog een bepaalde periode gebruik maken van dit rijbewijs. Hoe lang is afhankelijk van het land waar u uw rijbewijs hebt gehaald. Ná het aflopen van deze periode moet u een Nederlands rijbewijs hebben. Ofwel door het buitenlandse rijbewijs om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs of door opnieuw rijexamen te doen. 

Rijbewijs afgegeven in EU/ EVA voor 19 januari 2013

Als u een rijbewijs heeft dat voor 19 januari 2013 is afgegeven in een van de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), dan kunt u hier normaal gesproken nog tot 10 jaar na afgifte van het buitenlandse rijbewijs in Nederland mee blijven rijden. Als uw rijbewijs al ouder is dan 9 jaar, dan mag u in ieder geval nog twee jaar blijven rijden met uw rijbewijs (gerekend vanaf de datum van inschrijving in een Nederlandse gemeente). Voorwaarde is wel dat het rijbewijs nog geldig moet zijn. 

Voorbeelden zijn:
  • Een Engels rijbewijs is afgegeven op 15-10-2012. De houder mag hier blijven rijden met zijn Engelse rijbewijs tot 15-10-2022, (10 jaar na afgiftedatum) tenzij de geldigheidsduur van het rijbewijs eerder verloopt. Als de geldigheidsduur van zijn rijbewijs echter verloopt voor 15-10-2022 dan moet hij het rijbewijs omwisselen voordat de geldigheidsduur van zijn rijbewijs is verlopen. 
  • Een Duits rijbewijs is afgegeven op 10-03-2010 en de datum van inschrijving in Nederland is 10-10-2019. De houder van het rijbewijs mag hier blijven rijden tot 10-10-2021. Het rijbewijs is ouder dan 9 jaar. Op grond van de afgiftedatum van zijn rijbewijs zou hij hier eigenlijk mogen rijden tot 10-03-2020. Hij mag echter vanaf datum woonachtig in Nederland altijd nog 2 jaar gebruik maken van zijn rijbewijs.  (mits de geldigheidsduur van het rijbewijs nog niet is verlopen).

 

Rijbewijs afgegeven in EU/EVA na 19 januari 2013 

Als u een rijbewijs heeft dat na 19 januari 2013 is afgegeven in een van de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), dan kunt u hier nog tot 15 jaar na afgifte van het buitenlandse rijbewijs in Nederland mee blijven rijden. Voorwaarde is wel dat het rijbewijs nog geldig is en dat het rijbewijs in het buitenland voor 15 jaar of met een onbeperkte geldigheid is afgegeven.
 

Rijbewijs afgegeven in EU/EVA en ingeschreven in Nederland

Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven in een de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) terwijl u al stond ingeschreven bij een Nederlandse gemeente (in de BRP), dan mag u niet met het buitenlandse rijbewijs in Nederland rijden. U moet dit rijbewijs omwisselen bij de gemeente.
 

Rijbewijs afgegeven buiten de EU/EVA

Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven in een ander land dan een EU/EVA lidstaat, of op de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba, dan kunt u dat nog tot 185 dagen na vestiging in Nederland gebruiken. In die periode moet u zorgen voor een Nederlands rijbewijs. In sommige gevallen kunt u het rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs, in alle andere gevallen moet u opnieuw examen doen.

Toerist in Nederland

Gaat u niet in Nederland wonen, maar bent u hier als toerist? Dan mag u met uw buitenlands rijbewijs in Nederland rijden. Heeft u een rijbewijs  afgegeven door een ander land dan een EU/EVA lidstaat? De categorieën op uw rijbewijs moeten dan wel overeenkomen met het verdrag van Wenen (categorieën A, B, C, D, E). Voldoet uw rijbewijs hier niet aan, dan is het verstandig om een internationaal rijbewijs naast uw buitenlands rijbewijs te hebben.

 

 

Ga naar de navigatie