Tellerstand corrigeren

Bent u de eigenaar/houder van een personenauto of lichte bedrijfsauto en klopt de bij de RDW geregistreerde tellerstand niet? Dan is het belangrijk om deze te laten corrigeren. Het bedrijf dat de tellerstand van uw voertuig heeft geregistreerd, kan de correctie direct online voor u uitvoeren. Dit kan echter alleen als het om de laatst geregistreerde tellerstand gaat én als het bedrijf deze tellerstand zelf heeft geregistreerd.

Is de foute tellerstand niet de laatst geregistreerde tellerstand? Dan kunt u of het erkende bedrijf een correctieverzoek indienen bij de RDW.

Correctieverzoek indienen

Alleen de geregistreerde eigenaar/houder van het voertuig of een erkend bedrijf dat handelt uit naam van de eigenaar/houder kan een correctieverzoek indienen bij de RDW.
Zo dient u een correctieverzoek in:
 1. Vul het Correctieformulier tellerstand volledig in. Eventuele bijlagen kunt u bijvoegen.
 2. De RDW beoordeelt het correctieverzoek binnen 5 werkdagen.
 3. Na goedkeuring corrigeert de RDW de tellerstand in het register. Daarvan ontvangt u een bevestiging per post of e-mail.
 4. Bij twijfel vraagt de RDW u om extra bewijsstukken.

 

Documenten die u moet meesturen

 • Als u een verzoek indient namens de geregistreerde eigenaar/houder:
  een door de geregistreerde eigenaar/houder geschreven en ondertekende machtiging.

 • Als u een verzoekt indient als rechtspersoon:
  een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar).

 • Als u een verzoek indient als erkend bedrijf:
  een kopie van de bedrijfsvoorraadpas.

 

Bewijsstukken meesturen

Stuur voor een spoedige afhandeling van uw correctieverzoek zo veel mogelijk duidelijk leesbare bewijsstukken mee waarop de tellerstand staat. Voorbeelden van bewijsstukken die u kunt meesturen zijn een factuur, werkplaatshistorie, een werkorder, een ingevuld onderhoudsboekje of een volledige leasegeschiedenis.
 

Schriftelijke aanvraag

Als u de correctie niet online kunt aanvragen, neem dan contact op met de RDW Klantenservice. U krijgt dan een correctieformulier thuisgestuurd. Vul het formulier volledig in en onderteken het.
Stuur het ondertekende formulier samen met de benodigde documenten naar:
RDW, unit VRD
Postbus 30 000
9640 RA Veendam

Verdere afhandeling is gelijk aan de genoemde online aanvraag.

Ga naar de navigatie