Voertuig met Nederlands kenteken uitvoeren

Als u uw voertuig met Nederlands kenteken wilt uitvoeren, moet u de registratie van dat voertuig bij de RDW beëindigen. Dit is belangrijk, want u bent dan niet meer aansprakelijk voor het voertuig en stoppen de voertuigverplichtingen. U beëindigt de registratie bij de RDW door het voertuig aan te melden voor uitvoer. 

Voertuig krijgt buitenlands kenteken

Moet het voertuig in het buitenland een kenteken krijgen? Informeer dan voordat u het voertuig voor uitvoer bij de RDW  aanmeldt in het betreffende land, welke documenten er nodig zijn voor invoer in dat land. Heeft u voor invoer het kentekenbewijs nodig, dan heeft u nu nog de mogelijkheid om een vervangend kentekenbewijs aan te vragen.
 

Voertuig voor uitvoer aanmelden

Zo meldt u uw voertuig aan voor uitvoer :
 1. U (mag ook iemand anders doen) gaat naar een RDW-keuringsstation of RDW-balie (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. U kunt ook naar een RDW erkend bedrijf voor export. Zo’n bedrijf herkent u aan de RDW-muurschild plus erkenningssticker. Informeert u bij het bedrijf naar de openingstijden.
 2. Neem het volgende mee:
     - Het Tenaamstellingsbewijs (Deel 1B) en het Overschrijvingsbewijs of 
       de kentekencard met de tenaamstellingscode;
       Het Overschrijvingsbewijs of tenaamstellingscode mogen ontbreken 
       als de geregistreerde eigenaar/houder zelf komt;
     - Geldig legitimatiebewijs;
     - Kentekenplaten (niet nodig als er nooit kentekenplaten zijn gemaakt / 
       afgegeven voor dit voertuig (dit kan alleen bij een RDW keuringsstation 
       of RDW balie)
     - Kopie uittreksel KvK (in geval van rechtspersoon) niet ouder dan 1 jaar;
     - Machtiging van de tekenbevoegde (in geval van rechtspersoon en als u 
       zelf niet de tekenbevoegde bent).
 3. U betaalt de kosten.
  Kosten uitvoer 9,98
 4. De RDW meldt het voertuig af in het kentekenregister en de registratie is direct beëindigd.
 5. U ontvangt van de medewerker:
     - een vrijwaringsbewijs (bewijs dat de registratie is beëindigd);
     - het Tenaamstellingsbewijs (Deel 1B) of de kentekencard (waarvan een 
       hoekje is afgeknipt);
     - papieren kentekenbewijs deel II voor uitvoer. Dit kentekenbewijs deel II 
       heeft u samen met de kentekencard of tenaamstellingscode nodig om 
       het voertuig in het buitenland te registreren.
 6. Met het kentekenbewijs deel II mag u in Nederland nog maximaal 14 dagen op de openbare weg rijden, maar niet langer dan de APK geldig is. Voorwaarden hierbij zijn:
      - het voertuig is verzekerd tijdens deze 14 dagen (of zo lang de APK 
        geldig is);
      - u zet het bestaande kenteken op witte kentekenplaten met zwarte   
        letters/cijfers en bevestigt deze op uw voertuig. U kunt de 
        kentekenplaten zelf maken op karton. Of u laat ze maken bij   
        een erkende kentekenplaatfabrikant , op vertoon van de  
         kentekencard of het kentekenbewijs deel 1A (Voertuigbewijs).
 7. Gaat het voertuig naar een land buiten de Europese Unie dan moet u ook naar de Douane voor ‘aangifte ten uitvoer’.
Het is verstandig dat de persoon die in het buitenland een kenteken wil aanvragen zelf de uitvoer bij de RDW regelt.

 

Voertuig is al in het buitenland

Is het voertuig al in het buitenland en heeft u de registratie nog niet beëindigd? Voor meer informatie gaat u naar: ‘Voertuig uitvoeren dat al in het buitenland is’
Ga naar de navigatie