Tellerstanden

Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht om tellerstanden van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (tot en met 3.500 kg) te registeren. De RDW beheert het register met tellerstanden en geeft op basis van die informatie een oordeel over de juistheid van een tellerstand. Door een tellerstand vaker te registreren, wordt de ruimte om te frauderen met de tellerstand kleiner. Daardoor wordt een betrouwbaarder oordeel afgegeven over de reeks geregistreerde tellerstanden.

Wat is tellerfraude?

Op basis van de tellerstand wordt een inschatting gemaakt van de waarde, het onderhoud en de veiligheid van een auto. Het is dus belangrijk voor u dat de tellerstand die geregistreerd wordt, de tellerstand is die op dat moment op uw teller staat. Terugdraaien van de teller van een auto, wordt tellerfraude genoemd. Ondanks dat het terugdraaien van de teller sinds 1 januari 2014 verboden is, heeft 2% van de auto’s in Nederland een teruggedraaide teller. Voor de koper is het belangrijk om zekerheid te hebben over de juistheid van de tellerstand. Een tweedehands auto waarvan de teller is teruggedraaid, is namelijk duurder in aanschaf én in onderhoud.
 

Producten voor inzicht in tellerstanden

Als verantwoordelijke autoriteit biedt de RDW verschillende producten om inzicht te geven in (het oordeel over) de tellerstanden die de RDW geregistreerd heeft. Zo kan de eigenaar/houder van een voertuig een tellerrapport aanvragen, waarmee mogelijke kopers inzicht en zekerheid geboden wordt. De koper zelf kan de verkoper om het tellerrapport vragen. Daarnaast biedt de RDW de koper nog andere manieren om een tellerstand te controleren. Is de bij de RDW geregistreerde tellerstand van een auto onjuist? Dan is het belangrijk om deze te laten corrigeren door het bedrijf dat de tellerstand heeft geregistreerd of door de RDW.

Tellerrapport aanvragen

Als u een (bedrijfs)auto verkoopt, kunt u bij de RDW een tellerrapport opvragen. Door dit aan mogelijke kopers te overhandigen, geeft u hen een betrouwbaar en actueel overzicht van alle geregistreerde gegevens van uw auto.


Tellerstand controleren

De laatst door de RDW geregistreerde tellerstand kunt u controleren via de dienst Voertuiggegevens raadplegen. Met de dienst Tellerstandcontrole controleert u de actuele tellerstand.


Tellerstand corrigeren

Klopt de tellerstand van uw (bedrijfs)auto niet? Dan kunt u deze in sommige gevallen laten corrigeren.

Ga naar de navigatie