Digitaal machtigen

Soms heeft u voor het op naam zetten/overschrijven van een voertuig een digitale machtiging nodig. Dat geldt in deze situaties:
 
 • U heeft de erkenning Bedrijfsvoorraad, maar u kunt zelf niet tenaamstellen: U neemt de digitale machtiging mee als u het voertuig namens de koper bij een kentekenloket gaat overschrijven. Het voertuig dat u op naam gaat zetten hoeft hierbij niet in uw bedrijfsvoorraad te staan.
 • U heeft de erkenning Bedrijfsvoorraad en uw  klant wil u machtigen om bij een RDW-keuringsstation een voertuig op zijn naam te zetten.
 • U heeft de bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbedrijf. Het voertuig moet worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon via uw tenaamstellingsapplicatie. U moet dan het nummer van een digitale machtiging (machtigingscode) opvoeren in uw applicatie.
 •  U heeft de bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbedrijf. Het voertuig wordt eigendom van een lease- of financieringsmaatschappij. De maatschappij levert een Opdracht tot tenaamstelling (OTT) voor het op naam zetten van een voertuig.
  • Moet het voertuig op naam komen van een rechtspersoon, dan kunt u het opdrachtnummer van de OTT in uw tenaamstellingsapplicatie opvoeren. Een digitale machtiging is hierbij niet nodig.
  • Moet het voertuig op naam van een particulier komen, dan vult u het opdrachtnummer van de OTT in op de digitale machtiging. Daarna voert u bij de tenaamstelling het nummer van de digitale machtiging op in uw tenaamstellingsapplicatie.

 
Via deze dienst kunt u als erkenninghouder het machtigingsformulier digitaal invullen en vervolgens afdrukken. De machtiging laat u ondertekenen door de nieuwe eigenaar/houder of door een tekenbevoegde van een rechtspersoon.

Wat heeft u nodig:

 • Geldig legitimatiebewijs van de machtigingsverlener (nieuwe eigenaar/houder of tekenbevoegde bij rechtspersoon);
 • Geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde;
 • Kenteken en meldcode; 
 • Opdrachtnummer (mits van toepassing).

Kosten

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.
 

Bent u geregistreerd?

Om deze dienst te kunnen gebruiken, moet u als zakelijke klant of als erkenninghouder geregistreerd staan bij de RDW. Is dat niet zo, dan leest u hier hoe u zich kunt registreren.

 

Zo vraagt u een digitale machtiging aan:

 1. Klik op de knop 'Digitaal machtigen'.  
 2. U voert de gevraagde gegevens in:
 3. - gegevens van het voertuig (kenteken en meldcode)*
  - soort tenaamstelling (natuurlijk persoon of rechtspersoon)
  - soort legitimatie (rijbewijs of paspoort/identiteitsbewijs)
  - legitimatiegegevens van de nieuwe eigenaar/houder (nummer van het identificatiemiddel en burgerservicenummer (BSN)) 
  * Betreft het invoer, dan vinkje achter 'Nederlands gekentekend voertuig' uitzetten. U kunt daarna het voertuig identificatienummer (VIN) invullen. 
 4. Geef akkoord op de getoonde gegevens. 
 5. De machtiging wordt aangemaakt. 
 6. U krijgt een bevestiging op het scherm. 
 7. U kunt vervolgens het machtigingsformulier downloaden en uitprinten.
 8. Laat de machtiging ondertekenen door de nieuwe eigenaar/houder of door een tekenbevoegde van een rechtspersoon.
 

Machtigingscode

De machtiging heeft een uniek nummer: de machtigingscode. Als u zelf kunt tenaamstellen via de applicatie, voert u deze code in. Daarmee is de digitale machtiging geregistreerd.   

Ga naar de navigatie