Eerdere tellerstanden corrigeren

Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht tellerstanden te registreren van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg). Het kan voorkomen dat er een verkeerde tellerstand in het systeem is ingevoerd.

Is de tellerstand onjuist maar is deze niet de laatst geregistreerde stand? Dan kunt u bij de RDW een correctieverzoek indienen.

Correctieverzoek indienen bij de RDW

Een correctieverzoek kunt u alleen indienen als:
 • u een correctie wilt doen op een tellerstand die niet de laatste tellerstand is;
 • u de eigenaar/houder van het voertuig bent of
 • u een verzoek indient namens de eigenaar/houder en
 • u een door de RDW erkend bedrijf heeft.
 
Zo corrigeert u een tellerstand via de RDW:
 1. Vul het Correctieformulier tellerstand volledig in. Bijlagen (benodigde documenten en bewijsstukken) kunt u bijvoegen.
 2. De RDW beoordeelt het verzoek binnen 5 werkdagen;
 3. Na goedkeuring corrigeert de RDW de tellerstand in het register;
 4. U ontvangt een bevestiging per post of e-mail;
 5. Bij twijfel vraagt de RDW u om extra bewijsstukken.

 

Documenten die u moet meesturen

Als u een verzoek indient namens de geregistreerde eigenaar/houder:
 
 • een door de geregistreerde eigenaar/houder geschreven en ondertekende machtiging;

Als u een verzoekt indient als rechtspersoon: 

 • een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar);

Als u een verzoek indient als erkend bedrijf:

 • een kopie van de bedrijfsvoorraadpas.

  

Bewijsstukken meesturen

Stuur voor een snelle afhandeling van uw correctieverzoek zo veel mogelijk duidelijk leesbare bewijsstukken mee waarop de tellerstand staat. Voorbeelden van bewijsstukken die u kunt meesturen, zijn een factuur, werkplaatshistorie, een werkorder, een ingevuld onderhoudsboekje of een volledige leasegeschiedenis.  
 

Schriftelijke aanvraag 

Kunt u de correctie niet online aanvragen, neem dan contact op met de RDW Klantenservice. U krijgt dan een correctieformulier thuisgestuurd. Vul het formulier volledig in en onderteken het.
 
Stuur het ondertekende formulier samen met de benodigde documenten naar:
RDW, unit VRD
Postbus 30 000
9640 RA Veendam
 
Is uw aanvraag binnen? De RDW beoordeelt uw aanvraag binnen 5 werkdagen.

 


Deze diensten zijn mogelijk interessant voor u

Tellerrapport aanvragen

Gebruik deze dienst als u een (nieuw) tellerrapport wilt aanvragen (en uw provider is niet A2SP, RDC of VWE).


Tellerstand registreren

Gebruik deze dienst om de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfsauto's op te voeren.

Ga naar de navigatie