Ga naar de content

Kenteken overschrijven op naam van een particulier

Met de bevoegdheid Tenaamstelling Voertuigbedrijf (TV) kunt u een voertuig op naam van een particulier zetten. Het voertuig moet dan wel uw eigendom zijn en in uw bedrijfsvoorraad staan of nog niet eerder tenaamgesteld zijn. Eenmanszaken, rederijen en maatschappen kunnen niet als rechtspersoon geregistreerd worden. De voertuigen van deze organisaties moet u altijd op de particuliere naam van de eigenaar zetten. Het is hierbij wel noodzakelijk dat de nieuwe eigenaar/houder tijdens de tenaamstelling persoonlijk aanwezig is. In dit artikel leest u hoe u deze overschrijving kunt regelen.

Het overschrijven gaat als volgt:
 1. U start het computerprogramma TV en voert de gevraagde gegevens in;
 2. U voert het nummer van de eerder opgemaakte en door de klant getekende digitale machtiging in;
 3. Dit doet u door een vinkje te plaatsen bij 'Klant gaat akkoord';
 4. U print een tenaamstellingsverslag uit;
 5. Of u het vrijwaringsbewijs wilt printen mag u zelf bepalen;
 6. Als het voertuig nog een papieren kentekenbewijs heeft, vernietigt u het kentekenbewijs;
 7. Heeft het voertuig een kentekencard (op naam van uw bedrijf of een bewaarde kentekencard voor mogelijke export), dan vernietigt u deze ook;
 8. Vernietig ook de eventuele toestemmingsverklaring voor export;
 9. Geef nieuwe eigenaar aan dat het belangrijk is om het tenaamstellingsverslag te bewaren. Hierop staan de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode en de gegevens die nodig zijn voor de verzekering (meldcode) Ook overige informatie zoals de wacht op keuren (WOK) status staan op het tenaamstellingsverslag;
 10. Berg de wilsverklaring minimaal 2 jaar na de datum van tenaamstelling op in uw afsluitbare voorziening. Na maximaal 3 jaar moet u de wilsverklaring vernietigen. De gegevens van de eigenaar /houder mogen dan niet meer te achterhalen zijn;
 11. U hoeft het vrijwaringsbewijs niet te bewaren.


Belangrijk

 • De nieuwe eigenaar ontvangt de kentekencard en het tweede deel van de tenaamstellingscode na ongeveer 3 werkdagen.
 • De nieuwe eigenaar/houder mag tot 14 dagen na aanvraag zonder kentekencard met het voertuig de weg op in Nederland (niet in het buitenland!).

Documenten die de klant moet meenemen


Openingstijden om via bevoegdheid TV voertuigen op naam te zetten

 • Maandag tot en met zondag 24 uur per dag.


Eigen erkenning nodig voor nevenvestiging

Als u een RDW-erkenning heeft met de bevoegdheid TV, dan mag u alleen op naam zetten vanaf het bedrijfsadres, zoals vermeld op het uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK). Wilt u ook vanaf een nevenvestiging zelf voertuigen op naam zetten, dan moet u voor deze nevenvestiging een erkenning Bedrijfsvoorraad aanvragen en de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigbedrijf aanvragen. De nevenvestiging moet daarvoor apart als zelfstandige rechtspersoon staan ingeschreven bij de KvK als nevenvestiging die valt onder direct beheer van de hoofdvestiging. 
 

Meer informatie

Meer informatie over een kenteken overschrijven op naam van een particulier of eenmanszaak vindt u in de Informatiemap voor de voertuigbranche (zie onderstaand) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar de navigatie