Tellerstanden

Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht om tellerstanden van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (tot en met 3.500 kg) te registeren. Dat is belangrijk om tellerfraude te kunnen tegengaan.
 
Er zijn verschillende wettelijk verplichte registratiemomenten waarop u, als erkend bedrijf, de afgelezen tellerstand van een auto moet registreren.
 

Wat is tellerfraude?

Het is belangrijk dat de tellerstand die geregistreerd wordt, de tellerstand is die op dat moment op de teller staat. Op basis van de tellerstand wordt namelijk een inschatting gemaakt van de waarde, het onderhoud en de veiligheid van een auto. Terugdraaien van de teller van een auto wordt tellerfraude genoemd en is sinds 1 januari 2014 bij wet verboden.
 

Terugdringen van tellerfraude

Om tellerfraude te kunnen terugdringen, is de verplichte registratie van tellerstanden door erkende bedrijven belangrijk. De RDW beheert het register met tellerstanden en geeft op basis van die informatie een oordeel over de tellerstand van een auto. De RDW beoordeelt een tellerstand als ‘logisch’ als alle tellerstanden in de reeks oplopend zijn. Zijn de tellerstanden niet oplopend, dan wordt het oordeel ‘onlogisch’ gegeven.
 
In een aantal gevallen geeft de RDW ‘geen oordeel’, namelijk wanneer: 
  • de auto is ingevoerd vanuit het buitenland. 
  • er te weinig geregistreerde tellerstanden zijn (minder dan 2). 
  • de teller van de auto de maximale tellerstand heeft bereikt. 
  • de teller van de auto is vervangen.
  • tellerstanden die zijn geregistreerd voor 1 januari 2014 het oordeel ‘onlogisch’ hebben. Deze tellerstanden zijn namelijk niet door de RDW geregistreerd.
 
Als verantwoordelijke autoriteit biedt de RDW verschillende producten om inzicht te krijgen in (het oordeel over) de tellerstanden die door de RDW geregistreerd zijn. Zo kan een eigenaar/houder van een voertuig een tellerrapport aanvragen, waarmee hij mogelijke kopers inzicht en zekerheid kan bieden. Daarnaast biedt de RDW nog andere manieren om een tellerstand te controleren. Is de bij de RDW geregistreerde tellerstand van een auto onjuist? Dan is het belangrijk om deze te (laten) corrigeren.

Eerdere tellerstanden corrigeren

Is de tellerstand onjuist, maar is dit niet de laatst geregistreerde stand? Dan kunt u hiermee de RDW een een correctieverzoek indienen.


Laatste tellerstand corrigeren

Gebruik deze dienst om de laatst geregistreerde tellerstand die u zelf heeft ingevoerd, te corrigeren.


Tellerrapport aanvragen

Gebruik deze dienst als u een (nieuw) tellerrapport wilt aanvragen (en uw provider is niet A2SP, RDC of VWE).


Tellerstand controleren

Gebruik deze dienst om het oordeel over de reeks tellerstanden te bekijken.


Tellerstand corrigeren

U kunt op deze pagina uw verkeerd geregistreerde tellerstanden (laten) corrigeren.


Tellerstand registreren

Gebruik deze dienst om de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfsauto's op te voeren.

Ga naar de navigatie