Open data

De RDW maakt delen van haar registers toegankelijk als open data. Hiermee komt data vrij beschikbaar voor hergebruik binnen andere applicaties. De markt krijgt zo de kans om op basis van de betrouwbare gegevens eigen producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat om gegevens die niet privacy-, fraude- of concurrentiegevoelig zijn.
 

Vrij beschikbare gegevens

 • Voertuiggegevens

  De bron van de voertuiggegevens is het kentekenregister van de RDW: de Basisregistratie Voertuigen. Dit zijn onder andere de algemene gegevens van het voertuig, verbruiks- en milieudata en de historie van de toelatings- en tenaamstellingdatum van het voertuig. De vermelding of een voertuig als gestolen of vermist geregistreerd staat, wordt niet via open data aangeboden. Een volledig overzicht van gegevens met de betekenis staat in het document ‘Beschrijving dataset Voertuigen’, meer uitleg over het gebruik van de dataset is opgenomen in de ‘Bijsluiter Open Data’. Deze documenten vindt u bij de handleidingen voor Open Data.
 • Parkeergegevens

  De RDW verzamelt en publiceert ook openbare informatie over de parkeergebieden en de bijbehorende tarieven van alle openbare parkeervoorzieningen binnen de Nederlandse gemeenten. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Nationaal Parkeer Register.
 • Dynamische parkeerdata

  Via het dataplatform van de RDW bieden commerciële parkeerbedrijven real time data van vrij beschikbare parkeerplaatsen aan. Het gaat hierbij om data van commerciële exploitanten die onder bepaalde voorwaarden en in een bepaalde vorm aangeboden wordt. Beide staan beschreven in de Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata (SPDP) v2.0. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Nationaal Parkeer Register.
 • Terugroepgegevens

  Fabrikanten moeten de RDW over de door hen georganiseerde terugroepacties informeren. De RDW ontvangt informatie over het product dat wordt teruggeroepen, het defect, het gevaar en de maatregelen die worden genomen, en legt deze vast in het terugroepregister. Deze informatie is nu ook als Open Data beschikbaar.
  Een volledig overzicht van gegevens met de betekenis en meer uitleg over het gebruik van de dataset is opgenomen kunt u vinden bij de handleidingen voor Open Data.
   
 • Toegang

  De open data is voor iedere gebruiker gratis en zonder beperking beschikbaar. De gegevens worden aangeboden via het portaal voor open mobiliteitdata van de RDW, http://opendata.rdw.nl . De datasets worden ook gecommuniceerd via het platform open data van de overheid, http://data.overheid.nl .
   

  Ondersteuning ontwikkelaars

  De RDW biedt technische ondersteuning. Alle tools zijn te vinden op de website http://www.rdw.nl/opendata. Daar staan handleidingen met een beschrijving (data dictionary) van de data en hun betekenis. Op een discussiegroep kunnen gebruikers ervaringen en oplossingen uitwisselen. Microsoft biedt zelf ook een forum dat gericht is op (technisch) gebruik en ondersteuning van de Azure Marketplace waarop de voertuigdata aangeboden worden.
   

  Evaluatie proef

  Tussen 20 september 2012 en 20 september 2013 heeft de RDW via een proef een start gemaakt met de vrijgave van voertuiggegevens als open data. Deze proef is geëvalueerd met als één van de resultaten dat deze open dataset als definitieve dienstverlening beschikbaar blijft. Over de resultaten van de evaluatie is een whitepaper opgesteld ter informatie. Dit document kunt u onder aan deze pagina terugvinden.
   
  Resultaten evaluatie
   
   

Ga naar de navigatie