Open data

De RDW maakt delen van haar registers toegankelijk als open data. Hiermee komt data vrij beschikbaar voor hergebruik binnen andere applicaties. De markt krijgt zo de kans om op basis van de betrouwbare gegevens eigen producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat om gegevens die niet privacy-, fraude- of concurrentiegevoelig zijn.
 

Vrij beschikbare gegevens

 • Voertuiggegevens

  De bron van de voertuiggegevens is het kentekenregister van de RDW: de Basisregistratie Voertuigen. Dit zijn onder andere de algemene gegevens van het voertuig, verbruiks- en milieudata en de historie van de toelatings- en tenaamstellingdatum van het voertuig. De vermelding of een voertuig als gestolen of vermist geregistreerd staat, wordt niet via open data aangeboden. Een volledig overzicht van gegevens met de betekenis staat in het document ‘Beschrijving dataset Voertuigen’, meer uitleg over het gebruik van de dataset is opgenomen in de ‘Bijsluiter Open Data’. Deze documenten vindt u bij de handleidingen voor Open Data.
 • Parkeergegevens

  De RDW verzamelt en publiceert ook openbare informatie over de parkeergebieden en de bijbehorende tarieven van alle openbare parkeervoorzieningen binnen de Nederlandse gemeenten. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Nationaal Parkeer Register.
 • Dynamische parkeerdata

  Via het dataplatform van de RDW bieden commerciële parkeerbedrijven real time data van vrij beschikbare parkeerplaatsen aan. Het gaat hierbij om data van commerciële exploitanten die onder bepaalde voorwaarden en in een bepaalde vorm aangeboden wordt. Beide staan beschreven in de Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata (SPDP) v2.0. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Nationaal Parkeer Register.
 • Terugroepgegevens

  Fabrikanten moeten de RDW over de door hen georganiseerde terugroepacties informeren. De RDW ontvangt informatie over het product dat wordt teruggeroepen, het defect, het gevaar en de maatregelen die worden genomen, en legt deze vast in het terugroepregister. Deze informatie is nu ook als Open Data beschikbaar.
  Een volledig overzicht van gegevens met de betekenis en meer uitleg over het gebruik van de dataset is opgenomen kunt u vinden bij de handleidingen voor Open Data.
   
 • Toegang

  De open data is voor iedere gebruiker gratis en zonder beperking beschikbaar. De gegevens worden aangeboden via het portaal voor open mobiliteitdata van de RDW, http://opendata.rdw.nl . De datasets worden ook gecommuniceerd via het platform open data van de overheid, http://data.overheid.nl .
   

  Ondersteuning ontwikkelaars

  De RDW biedt technische ondersteuning. Alle tools zijn te vinden op de website http://www.rdw.nl/opendata. Daar staan handleidingen met een beschrijving (data dictionary) van de data en hun betekenis. Op een discussiegroep kunnen gebruikers ervaringen en oplossingen uitwisselen. Microsoft biedt zelf ook een forum dat gericht is op (technisch) gebruik en ondersteuning van de Azure Marketplace waarop de voertuigdata aangeboden worden.
   

  Transparant over Open Data

  In september 2012 heeft de RDW de eerste stappen gezet op het terrein van Open Data door de start van een proef met voertuiggegevens. Deze proef was zeer succesvol en werd het startsein van publicatie van meer data uit de informatiedomeinen van de RDW:  statische data uit het Nationaal Parkeerregister, een uitbreiding en heropzet van de dataset Voertuigen, het terugroepregister, het actuele erkenningenregister, de productcatalogus, typegoedkeuringsgegevens en de gegevens over periodieke keuringen.
   
  De RDW is groot voorstander van het beschikbaar stellen van data voor hergebruik. Open data wordt gratis ter beschikking gesteld. Het beschikbaar stellen en onderhouden van deze data brengt echt wel kosten met zich mee. Daarom kiest de RDW ervoor om efficiënt datasets ter beschikking te stellen. De RDW wil de goede dingen, goed doen. Bruikbare data aanbieden, aan vraag voldoen en de data beschikbaar stellen voor groot- en kleinschalig hergebruik.
   

  Gevoelige gegevens

  De RDW beheert registers met persoons- en concurrentiegevoelige informatie. In 2011 heeft de RDW daarom onderzoek gedaan naar de informatiedomeinen welke data bevatten die openbaar gemaakt kunnen worden. Deze inventarisatie heeft onderstaand resultaat opgeleverd. De rode domeinen bevatten gevoelige informatie, de oranje domeinen zowel gevoelige als niet-gevoelige informatie en de groene domeinen voornamelijk niet-gevoelige informatie.  Inmiddels zijn de groene domeinen vrijgegeven als open data, met uitzondering van de gegevens uit het snellemotorbootregister. Deze laatste ondergaat een heropzet. Na de afronding van de heropzet kan ook dit informatiedomein als open data worden vrijgegeven. Delen van de oranje domeinen zijn wel vrijgegeven, vaak in combinatie met andere datasets. De rode domeinen worden niet als open data vrijgegeven.

  Mocht u in aanvulling op de al beschikbare data binnen de informatiedomeinen data verwachten die echter niet zijn vrijgegeven, dan kunt u via de discussiegroep hier om verzoeken. 

   
  Resultaten evaluatie
   
   

Ga naar de navigatie