Verplichte registratiemomenten tellerstanden

Hieronder vindt u een overzicht van momenten waarop u wettelijk verplicht bent de kilometer-/tellerstand te registreren. 

Wettelijk verplichte registratiemomenten

​Registratiemoment ​Definitie ​Melder tellerstand
​APK ​Registratie van afgelezen tellerstand bij afmelding van APK-keuring van een voertuig.

​APK erkend bedrijf

RDW-keuringsstation

​Inbouw ​Registratie van afgelezen tellerstand bij afmelding van inbouw LPG en tachograaf in een voertuig ​Inbouw erkend bedrijf
​Export ​Registratie van afgelezen tellerstand bij melding dat een voertuig voorgoed buiten Nederland wordt gebracht.
Uitzondering is: export achteraf (administratief proces).

​​ED erkend  bedrijf

OREH erkend  bedrijf

​Demontage ​Registratie van afgelezen tellerstand bij melding dat een voertuig gedemonteerd wordt. Uitzondering hierop is: zelf slopen en sloop door niet-erkend bedrijf (administratief proces). ​ORAD erkend bedrijf
​Tenaamstellen voertuig (niet postkantoren) ​Registratie van afgelezen tellerstand bij tenaamstellen van een voertuig door TV erkend bedrijf TV erkend bedrijf
​Opname voertuig in bedrijfsvoorraad ​Registratie van afgelezen tellerstand (in dashboard) bij opname van een voertuig in de bedrijfsvoorraad. ​ORB erkend bedrijf
​Reparatie, Onderhoud, Banden (ROB) ​Registratie van afgelezen tellerstand bij het uitvoeren van reparatie, onderhoud en banden aan een voertuig. Onder reparatie wordt verstaan schadeherstel, recall- en garantiewerkzaamheden. Moment van registratie tellerstand is het moment dat de werkorder wordt afgerond en de waarde van de reparatie hoger is dan € 150,00 incl. BTW. Dit staat los van de facturering of betaling van de betreffende werkzaamheden ​Bedrijf met enige RDW-erkenning

Ga naar de navigatie