Informatie verzekeringsregister voor verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringsregister

De RDW unit Handhaving is de beheerder van het Centraal Register Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (CRWAM), ofwel het verzekeringsregister. Verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten zijn bevoegd te muteren in het verzekeringsregister.

U kunt bij de unit Handhaving voor onderstaande zaken terecht:
  • Toegang geven tot het verzekeringsregister.
  • Toegang geven tot webapplicaties CRWAM en WEBREB.
  • Beheren klantgegevens verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten.
  • Aanspreekpunt voor het verzekeringsregister voor verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten.

 

Toegang verzekeringsregister

Om mutaties door te kunnen voeren in het verzekeringsregister heeft u een CRWAM-code nodig. Deze kunt u met het Aanmeldingsformulier CRWAM-code aanvragen. Op dit formulier staan de voorwaarden waar u als verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent aan moet voldoen.

 

Webapplicaties CRWAM en WEBREB

De RDW heeft twee webapplicaties waarmee u mutaties in het verzekeringsregister online kunt aanleveren.
 
Voor enkelvoudige mutaties is er de applicatie CRWAM. Daarmee kunt u naast muteren, de RDW-registers raadplegen. Ook kunt u met deze applicatie een digitale WAM-verklaring afgeven.
 
Als u meerdere mutaties in een bestand wilt aanleveren, kunt u dit via de applicatie WEBREB doen. Ook kunt u met deze applicatie verschillende lijsten opvragen, bijvoorbeeld de te late aanmeldingen en de openstaande historische dekkingen.
 
Wilt u gebruik maken van CRWAM en WEBREB, dan kunt u dat aanvragen via het Aanmeldingsformulier CRWAM en WEBREB.  Leest u eerst de Algemene voorwaarden. Wilt u meer informatie ga dan naar: 'Webapplicaties CRWAM en WEBREB'.

 

Handleidingen downloaden

U kunt hier de meest recente handleidingen downloaden. De Handleiding CRWAM is een algemene handleiding voor het muteren in het verzekeringsregister. De Applicatiehandleiding webapplicaties CRWAM en WEBREB beschrijft de werking en de gebruikersmogelijkheden van de webapplicaties CRWAM en WEBREB.
 
 

Ga naar de navigatie