• Plaats(en) :rechtsboven op de voorzijde
  • Eigenschap(pen): het bevat een aantal beelden dat van kleur en vorm wijzigt Voertuigen bewegen zich over een weg waarbij de lichtbundels van de koplampen in de bermen schijnen
  • Wijze van controle: door het document te kantelen en te draaien

1. Kinegram®