• Plaats(en) :linksonder op de voorzijde
  • Eigenschap(pen): op het document is een venster aangebracht met een structuur die de groene en blauwe strepen laat bewegen
  • Wijze van controle: door het document te kantelen langs de horizontale as

3. Moving print®