• Plaats(en) :rechtsboven op de achterzijde
  • Eigenschap(pen): beeld in de vorm van het RDW-logo dat van kleur verandert
  • Wijze van controle: door het document te kantelen verandert de kleur van het logo van goud naar groen en van groen naar goud

4. Optisch Variabele Inkt (OVI)