Afhandeling niet uitgereikte rijbewijzen

U wordt als gemeente(locatie) maandelijks schriftelijk geïnformeerd over de niet uitgereikte rijbewijzen, die nog niet zijn opgestuurd naar de RDW. Naast de brief vindt u in de bijlage het betreffende rijbewijsnummer en de datum van niet uitreiken.

Het niet uitgereikte rijbewijs stuurt u ontwaard met het volledig ingevulde begeleidingsformulier (pdf, 45kb) naar de RDW. Als één van beide ontbreekt wordt u hierover apart geïnformeerd. Een kopie van het begeleidingsformulier kunt u in uw eigen administratie bewaren.

Vermist of gestolen

Het is mogelijk dat een niet uitgereikt rijbewijs wordt vermist of is gestolen. In dat geval moet u gebruik maken van het gemeentelijk proces-verbaal (pdf, 171kb)Dit geldt ook als u per ongeluk het rijbewijs hebt vernietigd. In beide gevallen moet u het gemeentelijk proces-verbaal opsturen naar de RDW.

Uitgereikt niet geregistreerd

Ook kan de situatie zich voordoen dat het rijbewijs binnen de afhaaltermijn van 3 maanden is meegegeven aan de aanvrager, waarbij de uitreiking niet is geregistreerd. Als de afhaaltermijn is overschreden wordt dit rijbewijs automatisch op niet uitgereikt gezet en verschijnt dit rijbewijs ook op de bijlage. Als is verzuimd om de uitreiking te registreren dan mailt u de gegevens van het betreffende rijbewijs en de (vermoedelijke) datum van uitreiken naar [email protected]. De RDW registreert de uitreiking dan met terugwerkende kracht.

Misdruk geregistreerd

Als het rijbewijs als misdruk is geregistreerd, moet u dit rijbewijs eerst als niet uitgereikt registreren in het Backoffice station van de RDW, voordat u deze ontwaard met een begeleidingsformulier (pdf, 45kb) opstuurt naar de RDW. 

Let op: Als het rijbewijs na de afhaaltermijn van 3 maanden is afgegeven zonder dat de uitreiking is geregistreerd dan moet de burger het rijbewijs inleveren en moet een nieuwe aanvraag worden geregistreerd. Het betreffende rijbewijs moet worden opgestuurd naar de RDW.

Het niet uitgereikte rijbewijs verdwijnt pas van de bijlage als:

  • zowel het rijbewijsdocument als het begeleidingsformulier bij de RDW is ontvangen;
  • een gemeentelijk proces-verbaal is ontvangen (bij vermissing of diefstal);
  • alsnog de uitreiking door de RDW is geregistreerd.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed