Reguliere factuur rijbewijsaanvragen

De RDW stuurt per kalendermaand per gemeente een factuur voor het te verrekenen aantal rijbewijsaanvragen. De factuur bestaat uit de totaal aantallen geleverde rijbewijzen in die maand, onderverdeeld in reguliere aanvraag rijbewijs, spoedaanvraag rijbewijs en herprint rijbewijs.

Aanvragen software certificaat

Voordat u een factuurspecificatie online kunt opvragen, installeert u eenmalig een softwarecertificaat. Zo vraagt u het softwarecertificaat aan:

 1. Open het formulier “DocumentOverzicht gegevens t.b.v. versturen factuur en softwarecertificaat (pdf, 105kb)
 2. Print het formulier uit, vul het in en mail het naar [email protected] of stuur het op naar:
  RDW unit Rijbewijzen
  Postbus 9000
  9640 HA Veendam.
 3. U krijgt zo snel mogelijk het softwarecertificaat toegestuurd.

Meer informatie over het installeren van het softwarecertificaat vindt u in de handleiding RDW-certificaat.

Online factuurspecificatie

Zo vraagt u online een factuurspecificatie aan:  

 1. Ga naar ‘deze link opent in een nieuw vensterFactuurspecificatie aanvragen’
 2. Selecteer het gewenste factuurnummer (het factuurnummer bestaat uit 8 cijfers). U vindt het nummer op het voorblad van de factuur onder de adressering.
 3. U ontvangt van de RDW een e-mail met daarin een link naar de door u opgevraagde factuurspecificatie.

Gegevens op de factuurspecificatie

Op de factuurspecificatie staan de volgende gegevens:

 • Alle reguliere aanvragen die in de Front-Office zijn geaccordeerd (status 20)
 • Alle reguliere aanvragen die in de Front-Office zijn geannuleerd (status 15) en worden voorafgegaan door:
  - 'aanvraag in frontoffice geaccordeerd' (status 20) of door
  - 'aanvraag geregistreerd door RDW' (status 32)
 • Alle spoedaanvragen die in de Front-Office zijn geaccordeerd (status 20)
 • Alle spoedaanvragen die in de Front-Office zijn geannuleerd (status 15) en worden voorafgegaan door:
  - 'aanvraag in frontoffice geaccordeerd' (status 20) of door
  - 'aanvraag geregistreerd door RDW' (status 32)
 • Alle herprints die hebben plaatsgevonden (status 43)
 • Alle aanvragen van personen zonder vaste woon- en verblijfplaats (3E394).

Creditfactuur

Naast de reguliere maandfactuur stuurt de RDW per kalendermaand per gemeente een creditfactuur. Daarop staan de verrekeningen van alle herprints die zijn aangevraagd, omdat het rijbewijs niet was ontvangen of waarbij de oorzaak van de misdruk bij de RDW lag. De beoordeling van deze laatste categorie vindt plaats door de RDW op basis van de door de gemeenten ingeleverde niet uitgereikte rijbewijzen.

Inning factuurbedrag

De RDW factureert op de vijfde werkdag van de maand. Facturen en creditnota's zijn dan binnen 3 werkdagen bij de gemeente. Alle wijzigingen hebben betrekking op de maand ervoor. Gaat het om correcties, dan ook van eerder. Een factuur met de datum 4 april 2018 heeft dus betrekking op de rijbewijzen van de maand maart 2018. Heeft u als gemeente een automatische incasso afgegeven, dan int de RDW het bedrag van de factu(u)r(en) 8 dagen na factuurdatum. De RDW verrekent creditnota's met diezelfde incasso. Betaalt u als gemeente op rekening, dan moet u binnen 30 dagen betalen. Bij betaling verrekent u zelf de creditnota die u ontvangen heeft van de RDW.

Kopie factuur

Als u een factuur van de RDW niet heeft ontvangen en u wilt een kopie van deze factuur aanvragen dan kunt u een mail sturen naar: [email protected] onder vermelding van de gemeentecode en factuurnummer. De RDW stuurt u dan zo snel mogelijk een kopie van de factuur.