Facturering RDW naar gemeenten

Uw gemeente ontvangt maandelijks een factuur met een specificatie daarbij van ons. De lay-out hiervan is vanaf 1 januari 2023 gewijzigd.

De factuur bestaat uit de totaal aantallen geleverde rijbewijzen, onderverdeeld in reguliere aanvraag rijbewijs, spoedaanvraag rijbewijs, herprint rijbewijs en de digitale rijbewijsaanvragen.

Gegevens op de specificatie

Op de factuurspecificatie staan de volgende gegevens:

 • Alle reguliere aanvragen die in de Front-Office zijn geaccordeerd (status 20)
 • Alle reguliere aanvragen die in de Front-Office zijn geannuleerd (status 15) en worden voorafgegaan door:
  - 'aanvraag in frontoffice geaccordeerd' (status 20) of door
  - 'aanvraag geregistreerd door RDW' (status 32)
 • Alle spoedaanvragen die in de Front-Office zijn geaccordeerd (status 20)
 • Alle spoedaanvragen die in de Front-Office zijn geannuleerd (status 15) en worden voorafgegaan door:
  - 'aanvraag in frontoffice geaccordeerd' (status 20) of door
  - 'aanvraag geregistreerd door RDW' (status 32)
 • Alle herprints die hebben plaatsgevonden (status 43)
  - vanwege het niet ontvangen van een rijbewijs of
  - vanwege misbruik waarbij de oorzaak bij de RDW lag. De beoordeling vindt plaats door de RDW op grond van de door de gemeente ingeleverde niet uitgereikte rijbewijzen.
 • Alle aanvragen van personen zonder vaste woon- en verblijfplaats (3E394).
 • Alle online aanvragen. 

Inning factuurbedrag

Wij factureren op de vijfde (5e) werkdag van de maand. Alle wijzigingen hebben betrekking op de maand ervoor. Gaat het om correcties, dan ook van eerder. Een factuur met de datum 4 april 2022 heeft dus betrekking op de rijbewijzen van de maand maart 2022. Heeft u als gemeente een automatische incasso afgegeven, dan innen wij het bedrag van de factuur 8 dagen na factuurdatum. Betaalt u als gemeente op rekening, dan moet u binnen 30 dagen betalen.

Verzending factuur

Als het e-mailadres van uw gemeente bij ons bekend is, dan ontvangt u per e-mail een PDF met de factuur. Als het e-mailadres niet bij ons bekend is, ontvangt u de factuur per post. Wilt u de factuur per e-mail ontvangen? Stuur dan een mail naar: [email protected] onder vermelding van de gemeentecode, de naam van uw gemeente en het e-mail adres waarop u de factuur wilt ontvangen.

Kopie factuur

Heeft u een factuur van de RDW niet ontvangen en wilt u een kopie van deze factuur aanvragen? Stuur dan een mail naar: [email protected] onder vermelding van de gemeentecode en factuurnummer. Wij sturen u dan zo snel mogelijk een kopie.  

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed