Facturering RDW naar gemeenten

Uw gemeente ontvangt maandelijks een factuur en een factuurspecificatie van de RDW.

De factuur bestaat uit de totaal aantallen geleverde rijbewijzen, onderverdeeld in reguliere aanvraag rijbewijs, spoedaanvraag rijbewijs, herprint rijbewijs en de digitale rijbewijsaanvragen.

Gegevens op de factuurspecificatie

Naast de factuur ontvangt u ook een factuurspecificatie. Hierop staan de volgende gegevens:

 • Alle reguliere aanvragen die in de Front-Office zijn geaccordeerd (status 20)
 • Alle reguliere aanvragen die in de Front-Office zijn geannuleerd (status 15) en worden voorafgegaan door:
  - 'aanvraag in frontoffice geaccordeerd' (status 20) of door
  - 'aanvraag geregistreerd door RDW' (status 32)
 • Alle spoedaanvragen die in de Front-Office zijn geaccordeerd (status 20)
 • Alle spoedaanvragen die in de Front-Office zijn geannuleerd (status 15) en worden voorafgegaan door:
  - 'aanvraag in frontoffice geaccordeerd' (status 20) of door
  - 'aanvraag geregistreerd door RDW' (status 32)
 • Alle herprints die hebben plaatsgevonden (status 43)
  - vanwege het niet ontvangen van een rijbewijs of
  - vanwege misbruik waarbij de oorzaak bij de RDW lag. De beoordeling vindt plaats door de RDW op grond van de door de gemeente ingeleverde niet uitgereikte rijbewijzen.
 • Alle aanvragen van personen zonder vaste woon- en verblijfplaats (3E394).
 • Alle aanvragen in het kader van het experiment Digitaal Aanvragen Rijbewijzen.

Inning factuurbedrag

De RDW factureert op de vijfde (5e) werkdag van de maand. Alle wijzigingen hebben betrekking op de maand ervoor. Gaat het om correcties, dan ook van eerder. Een factuur met de datum 4 april 2019 heeft dus betrekking op de rijbewijzen van de maand maart 2019. Heeft u als gemeente een automatische incasso afgegeven, dan int de RDW het bedrag van de factuur 8 dagen na factuurdatum. Betaalt u als gemeente op rekening, dan moet u binnen 30 dagen betalen.

Kopie factuur/-specificatie

Heeft u een factuur en/of een factuurspecificatie van de RDW niet ontvangen en wilt u een kopie van deze factuur/-specificatie aanvragen? Stuur dan een mail naar: [email protected] onder vermelding van de gemeentecode en factuurnummer. De RDW stuurt u dan zo snel mogelijk een kopie.