Opvragen kopie aanvraagformulier

U kunt een kopie van het aanvraagformulier opvragen bij de RDW.

Rijbewijzen afgegeven na 1 oktober 2006

Van rijbewijzen afgegeven na 1 oktober 2006 en van rijbewijzen afgegeven door de RDW zelf kunt u de kopie aanvraagformulieren opvragen bij de RDW door een verzoek hiervoor te sturen naar  [email protected]

Om een snelle afhandeling van dit verzoek mogelijk te maken is het noodzakelijk dat u het volgende vermeldt:

  • het onderwerp "Opvragen aanvraagformulier";
  • de persoonsgegevens (naam, voorletters en geboortedatum);
  • het burgerservicenummer;
  • het aanvraagnummer.

Verder moet uit de mail duidelijk blijken dat het verzoek van de gemeente afkomstig is. De RDW verstuurt vervolgens het kopie-aanvraagformulier binnen 3 werkdagen per post naar de aanvragende gemeente.

Rijbewijzen afgegeven voor 1 oktober 2006

Voor rijbewijzen afgegeven voor 1 oktober 2006 kunt u een kopie van het aanvraagformulier opvragen bij de afgevende instantie.

Belangrijk: wel archiveren

Als gevolg van de mogelijkheid van het opvragen van de kopie van het aanvraagformulier leek het er op dat u als gemeente niet meer alle aanvraagformulieren hoefde te archiveren. Dit bleek echter in strijd met de selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996, gepubliceerd op 20 december 2005, nr. 247. In deze lijst staat namelijk een bewaartermijn van 11 jaren. De RDW verzoekt gemeenten dan ook de aanvraagformulieren vooralsnog wel te archiveren en stappen te ondernemen om vernietiging mogelijk te maken. De VNG/NVVB start een aanpassingtraject voor de selectielijst op.

Heeft deze informatie u geholpen?