Toelichting wijzigingsformulier herinneringsbrief

In dit artikel vindt u een toelichting op het digitale wijzigingsformulier en leest u hoe u dit formulier moet invullen.

Invulinstructie

U kunt het formulier eenvoudig doorlopen en invullen door de stappen te volgen.

Stap 1 Gegevens gemeente

U geeft de volgende gegevens op;

  • Naam en code van de gemeente. De RDW vindt op deze manier uw gemeente in het systeem.
  • Naam en telefoonnummer contactpersoon. De informatie over de herinneringsbrief komt gelijk bij de juiste persoon. Dit voorkomt vertraging in de communicatie over bijvoorbeeld de tekstkeuze.
  • E-mailadres. Dit adres gebruikt de RDW voor de communicatie over de herinneringsbrief (denk aan verzoek voor akkoord tekstkeuze).

Stap 2 Wat wilt u wijzigen?

Hier geeft u aan wat u wilt wijzigen. Het is mogelijk om meerdere wijzigingen tegelijk te doen. Kruis bij stap 2 aan wat u wilt wijzigen. Daarna gaat u verder met de stap die bij de wijziging hoort. Dit staat aangegeven op het formulier.

Stap 3 Wijzigen tekstkeuze

De tekstkeuze is de tekst met de gegevens van uw gemeente die in de herinneringsbrief komt te staan. Rijbewijshouders uit uw gemeente ontvangen een brief met de gegevens van uw gemeente.

Vul altijd de volledige tekstkeuze in, ook als het gaat om een kleine wijziging. In het kader vult u de tekst in die u namens uw gemeente in de herinneringsbrief wilt hebben. U kunt gebruik maken van de standaardzinnen en bepaalt zelf de volgorde. Zinnen die u niet gebruikt haalt u weg.

Kiest u ervoor om geen tekst van uw gemeente te laten plaatsen in de herinneringsbrief dan vermeldt u ‘geen tekst’. De RDW plaatst dan de volgende tekst in de brief;

“De openingstijden kunnen per gemeente verschillen. Voor informatie over de locatie waar u uw rijbewijs kunt aanvragen en de openingstijden kunt u contact opnemen met uw gemeente. De kosten van het rijbewijs kunnen per gemeente verschillen. Voor informatie over de kosten van het rijbewijs kunt u contact opnemen met uw gemeente. Bij het niet kunnen overleggen van het oude rijbewijs kunnen extra kosten in rekening worden gebracht”.

Voorwaarden tekstkeuze

  • De tekst mag maximaal 80 karakters per regel zijn en mag maximaal 41 regels lang zijn. Is uw tekst te lang verwijs dan bijvoorbeeld naar een website waar de informatie is te lezen en/of vermeld een telefoonnummer.
  • In de tekst mag u geen tabellen en/of symbolen gebruiken.
  • U moet in de tekst iets zeggen over openingstijden en de kosten van een rijbewijs. Voldoet u hier niet aan dan neemt de RDW de standaardtekst op.
  • De RDW controleert op inhoud, grammatica, spelling en inhoud. Het is mogelijk dat u een aangepast tekstvoorstel ontvangt.

Stap 4 Postcode wijzigen

De RDW gebruikt de postcode om de juiste tekst in de brief te plaatsen voor een rijbewijshouder uit uw gemeente. In het 1e blokje geeft u aan welke postcode (s) u wilt toevoegen (als dit van toepassing is). In het 2e blokje geeft u aan welke postcode (s) komen te vervallen. Doet u dit op volgorde van postcode, bijvoorbeeld 9640,9641,9642 enz. Levert u voor alle gemeentelocaties van uw gemeente 1 tekstkeuze aan, vermeld dan alle postcodes van uw gemeente.

Stap 5 Wijzigen adres/contactpersoon

Hier wijzigt u de gegevens van de contactpersoon.

Stap 6 Opsturen wijzigingsformulier

Heeft u alle gegevens ingevuld? Stuur dan het aanvraagformulier per mail naar [email protected].

Aanvraagprocedure

Heeft u een wijziging gedaan in de tekstkeuze? De RDW controleert de tekst en vraagt u per e-mail om een akkoord. Na uw akkoord nemen we de tekst op in de herinneringsbrief. Het akkoord stuurt u naar [email protected]. De RDW heeft het recht om een tekst door te voeren zonder uw akkoord. Dit voorkomt dat de eigenaar van het rijbewijs verkeerde informatie krijgt. De afhandeling van een aanvraag duurt ongeveer 3 werkdagen.

Belangrijk

  • De RDW behandelt alleen een volledig ingevuld aanvraagformulier.
  • Geef de wijziging (en) ruim op tijd aan. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
  • Houdt u er rekening mee dat de RDW de rijbewijshouder 19 weken voor het verlopen van het rijbewijs informeert.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed