Rijbewijs ongeldig verklaren

Zo verklaart en registreert u het rijbewijs als ongeldig:

 1. De rijbewijshouder vult een definitieve afstandsverklaring in en ondertekent deze. Controleer of alles goed is ingevuld en dat de juiste categorieën zijn aangevinkt.
 2. Neem het rijbewijs in.
  - Is het rijbewijs vermist? Maak dan een verklaring van vermissing op en registreer de verlies/diefstal in het Centraal Rijbewijzenregister.
  - Heeft de rijbewijshouder het rijbewijs niet bij zich? Zorg er dan voor dat de rijbewijshouder deze zo snel mogelijk inlevert.
 3. U registreert de ongeldigverklaring per direct in het Centraal Rijbewijzenregister met ongeldigheidscode C (artikel 124 lid 1c van de Wegenverkeerswet 1994). Hier geeft u ook aan of het rijbewijs is ingeleverd.
  - Is er een verklaring van vermissing opgemaakt? Dan vult u de ontvangstdatum van de verklaring van vermissing in.
  - Heeft de rijbewijshouder het rijbewijs niet bij zich? Dan registreert u wel de ongeldigverklaring, maar nog niet de ontvangst van het rijbewijs. De ontvangst van het rijbewijs registreert u dan later.
 4. U geeft de rijbewijshouder het ingevulde en ondertekende besluit tot ongeldigverklaring. U kunt er ook voor kiezen het besluit aan de burger toe te sturen.    

Bezwaar maken tegen besluit

De burger heeft de mogelijkheid om binnen 6 weken na de dagtekening van het besluit bezwaar te maken.