Definitief afstand doen van het rijbewijs

De houder van het rijbewijs kan definitief afstand doen van één of meerdere categorieën op zijn rijbewijs. Het CBR kan (naar aanleiding van een bericht van de politie) rijbewijshouders een brief sturen met de mededeling dat zij een onderzoek starten naar de medische geschiktheid of de rijvaardigheid. Om dit te voorkomen, kan de rijbewijshouder ervoor kiezen om afstand te doen van het rijbewijs. U bent als gemeente verplicht zo’n verzoek direct in behandeling te nemen. Dit is belangrijk omdat het CBR dan kan zien dat er afstand is gedaan en start dan geen onderzoek.

Rijbewijs ongeldig verklaren

Zo verklaart en registreert u het rijbewijs als ongeldig:

 1. De rijbewijshouder vult een definitieve afstandsverklaring in en ondertekent deze. Controleer of alles goed is ingevuld en dat de juiste categorieën zijn aangevinkt.
 2. Neem het rijbewijs in.
  - Is het rijbewijs vermist? Maak dan een verklaring van vermissing op en registreer de verlies/diefstal in het Centraal Rijbewijzenregister.
  - Heeft de rijbewijshouder het rijbewijs niet bij zich? Zorg er dan voor dat de rijbewijshouder deze zo snel mogelijk inlevert.
 3. U registreert de ongeldigverklaring per direct in het Centraal Rijbewijzenregister met ongeldigheidscode C (artikel 124 lid 1c van de Wegenverkeerswet 1994). Hier geeft u ook aan of het rijbewijs is ingeleverd.
  - Is er een verklaring van vermissing opgemaakt? Dan vult u de ontvangstdatum van de verklaring van vermissing in.
  - Heeft de rijbewijshouder het rijbewijs niet bij zich? Dan registreert u wel de ongeldigverklaring, maar nog niet de ontvangst van het rijbewijs. De ontvangst van het rijbewijs registreert u dan later.
 4. U geeft de rijbewijshouder het ingevulde en ondertekende besluit tot ongeldigverklaring. U kunt er ook voor kiezen het besluit aan de burger toe te sturen.    

Bezwaar maken tegen besluit

De burger heeft de mogelijkheid om binnen 6 weken na de dagtekening van het besluit bezwaar te maken.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed