Hiervoor moet de houder een definitieve afstandsverklaring tekenen. De houder schrijft en ondertekent een persoonlijke toelichting. Hierin geeft hij aan dat hij geen gebruik meer wil maken van één of meerdere categorieën op zijn rijbewijs en doet hiermee definitief afstand. Wil de houder weer een voertuig besturen waarvoor deze categorieën op het rijbewijs nodig zijn? Dan moet hij eerst een theorie- en praktijkexamen succesvol afleggen.

U, als gemeente moet het rijbewijs op basis van de afstandsverklaring ongeldig verklaren in het Centrale Rijbewijzenregister met ongeldigheidscode C. (Artikel 124 lid 1c van de Wegenverkeerswet 1994). Daarna stuurt u een brief naar de houder van het rijbewijs uit naam van de Burgemeester.