Geldigheid rijbewijs

Voor het rijbewijs met de categorieën A1, A2, A, B, en BE is de geldigheidsduur 10 jaar. Voor de categorieën C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D en DE is de geldigheidsduur 5 jaar. Het rijbewijspasje zelf wordt afgegeven voor de geldigheid van de langste categorie, dat is meestal 10 jaar.

Op grond van medische redenen of in verband met leeftijd kan een rijbewijs voor een kortere periode dan 10 jaar worden afgegeven. Heeft een houder een rijbewijscategorie met een kortere geldigheidsduur dan 10 jaar, dan moet hij bij de aanvraag voor vernieuwing van het rijbewijs een ‘Verklaring van Geschiktheid’ (VvG) inleveren. Het CBR bepaalt hierbij de geldigheidsduur van het nieuwe rijbewijs. Dit is niet van toepassing als het de afgifte van een vervangend rijbewijs betreft.

Mensen in de leeftijd tussen 65 en 70 jaar krijgen bij vernieuwing een rijbewijs tot hun vijfenzeventigste verjaardag. Is iemand tussen 70 en 75 jaar oud, dan wordt er een rijbewijs voor vijf jaar afgegeven. Vanaf 75 jaar moet bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een Verklaring van Geschiktheid zijn toegekend. De gemeente geeft dan een rijbewijs af voor 5 jaar (tenzij het CBR een beperkte geldigheidsduur vaststelt).

Geldigheidsduur vervangend rijbewijs

Als een rijbewijs is vermist of beschadigd, krijgt de houder na aanvraag een nieuw rijbewijs. Dit rijbewijs heeft dezelfde geldigheidsduur als het vermiste of beschadigde rijbewijs.

Geldigheidstermijn buitenlands rijbewijs

Woont iemand in Nederland en heeft deze persoon een rijbewijs dat is afgegeven in een EU/EVA land, dan mag hij hier nog tot 15 jaar na afgifte van het buitenlandse rijbewijs in Nederland mee blijven rijden. Dit geldt alleen voor de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE. Voor de categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE geldt een maximale termijn van 5 jaar vanaf de afgiftedatum van het rijbewijs. Voorwaarde is wel dat het rijbewijs en de betreffende categorieën nog geldig zijn.

Is de periode van 15 of 5 jaar voorbij of is de periode dat de burger hier nog mag rijden korter dan 2 jaar op het moment dat hij in Nederland woont? Dan mag de burger nog 2 jaar in Nederland rijden met het buitenlandse rijbewijs, vanaf de datum waarop hij in Nederland woont. Voorwaarde is wel dat de het rijbewijs en de betreffende categorieën nog geldig zijn.

Voorbeeld 1

Iemand woont sinds 15 juni 2017 in Nederland en is in het bezit van een EU rijbewijs afgegeven op 1 januari 2012. Deze persoon mag de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE gebruiken tot 1 januari 2027 (als het rijbewijs en de categorieën nog geldig zijn). De categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE mocht hij tot 1 januari 2017 gebruiken. Omdat hij na die datum in Nederland woont, mag hij voor de categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE nog 2 jaar (tot 15 juni 2019) gebruik maken van het rijbewijs (als het rijbewijs en de categorieën nog geldig zijn).

Voorbeeld 2

Iemand woont sinds 15 juni 2017 in Nederland en is in het bezit van een EU rijbewijs afgegeven op 1 juni 2013. Deze persoon mag de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE gebruiken tot 1 juni 2028 (als het rijbewijs en de categorieën dan nog geldig zijn). De categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE mag hij tot 1 juni 2018 gebruiken. Omdat deze periode korter is dan 2 jaar, mag hij de categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE nog tot 15 juni 2019 gebruiken (als het rijbewijs en de categorieën nog geldig zijn).

Rijbewijs afgegeven in EU/EVA na inschrijving in Nederland

Heeft de burger een EU/EVA rijbewijs dat is afgegeven terwijl hij in Nederland woont? Dan mag hij niet met het buitenlandse rijbewijs in Nederland rijden. Om te kunnen rijden in Nederland, moet hij het buitenlandse rijbewijs omwisselen.

Rijbewijs afgegeven buiten de EU/EVA

Heeft de burger een rijbewijs dat is afgegeven in een ander land dan een EU/EVA lidstaat? Dan mag hij nog 185 dagen nadat hij in Nederland woont met het rijbewijs blijven rijden.

Toerist in Nederland

Is iemand als toerist in Nederland? Dan mag hij met het buitenlandse rijbewijs in Nederland rijden. Is het rijbewijs afgegeven in een ander land dan een EU/EVA lidstaat? Dan moeten de categorieën wel overeenkomen met het Verdrag van Wenen (categorieën A, B, C, D, E). Voldoet het rijbewijs hier niet aan? Dan is het verstandig om een internationaal rijbewijs naast het buitenlandse rijbewijs te hebben.

Heeft deze informatie u geholpen?