Gevonden rijbewijzen

U mag een gevonden rijbewijs onder bepaalde voorwaarden teruggeven aan de rijbewijshouder.

Voorwaarden voor teruggave

 • Het rijbewijs staat op naam van een inwoner van uw gemeente.
 • Er staat geen maatregel geregistreerd.
 • Er staat geen aangifte van verlies /diefstal geregistreerd.
 • Als een Nederlands rijbewijs geregistreerd staat met verlies/diefstal. dan mag u het rijbewijs ontwaarden en vernietigen.

Alle rijbewijzen die bij uw gemeente worden ingeleverd en die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, moet u naar de RDW sturen. Dit geldt zowel voor Nederlandse als buitenlandse rijbewijzen.

Wat gebeurt er vervolgens met een gevonden rijbewijs?

De RDW controleert bij Nederlandse rijbewijzen of de persoon in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven en/of er maatregelen aanwezig zijn.

 • De RDW stuurt het rijbewijs naar het bij de RDW bekende adres als er geen maatregelen aanwezig zijn.
  Als er wel een maatregel op het rijbewijs geregistreerd staat, stuurt de RDW het rijbewijs naar de vorderende instantie.
 • Als de rijbewijshouder niet in het BRP geregistreerd staat wordt het Nederlandse rijbewijs bij de RDW als ‘ontvangen’ geregistreerd en vervolgens gearchiveerd.

De rijbewijshouder kan een schriftelijk verzoek bij de RDW indienen voor teruggave van het rijbewijs. Om het rijbewijs naar de houder te sturen heeft de RDW de volgende documenten nodig:

 • kopie geldig legitimatiebewijs;
 • Nederlands correspondentieadres;
 • getekend schriftelijk verzoek.

De RDW stuurt alle buitenlandse rijbewijzen terug naar het land van afgifte.