Categorieën op het rijbewijs vanaf 14 november 2014

Op het rijbewijs dat is afgegeven vanaf 14 november 2014 staan de onderstaande categorieën.

Rijbewijs AM

Vanaf uw zestiende mag u met rijbewijs AM een tweewielige brom- of snorfiets besturen of een vierwielige brommobiel met een toegestane maximum massa van ten hoogste 350 kg, exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen. Tot 1 oktober 2006 werd hiervoor een bromfietscertificaat afgegeven. Sinds 1 oktober 2006 staat deze categorie op het rijbewijs.

Rijbewijs A1

Vanaf achttien jaar mag u theorie- en praktijkexamen doen voor de categorie A1. U mag met deze rijbewijscategorie een motorrijwiel van maximaal 125 cc, een maximaal vermogen van 11 kW en maximaal 0,1 kW per kilo ledig gewicht besturen. Ook mag u hiermee een motorrijwiel met volledige elektrische aandrijving besturen, mits deze een maximaal vermogen van 11 kW en minder dan 0,1 kW per kilo ledig gewicht heeft. Tot slot mag u een gemotoriseerde driewieler met maximaal 15 kW besturen.

Rijbewijs A2

Rijbewijscategorie A2 kunt u halen vanaf de leeftijd van 20 jaar. U moet hiervoor een theorie- en een praktijkexamen af te leggen. Als u minstens 2 jaar in het bezit bent van rijbewijscategorie A1 hoeft u alleen een praktijkexamen af te leggen. U mag met rijbewijscategorie A2 een motorrijwiel besturen met een maximaal vermogen met een maximaal vermogen van 35 kW en maximaal 0,2 kW per kilo ledig gewicht besturen. Ook mag het motorrijwiel niet afgeleid zijn van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen.

Rijbewijs A

Om op een motor te rijden zonder beperkingen heeft u categorie A nodig. Hiervoor moet u 21 jaar of ouder zijn. Doet u praktijkexamen voor de categorie A tussen uw 21e en 24e , dan krijgt u een categorie A op uw rijbewijs met de code 80 (Code 80 betekent ‘Alleen voor houders van een rijbewijs voor driewielige motorrijwielen van de categorie A, die jonger zijn dan 24 jaar’). U mag dan een motor besturen voor de categorie A1 en A2 en driewielige motorvoertuigen. Vanaf 24 jaar mag u zonder nog een apart examen te doen voor categorie A voertuigen uit die categorie besturen. Heeft u de categorie A met code 80 en bent u 2 jaar in het bezit van de categorie A2? Dan vervalt de code 80. Bent u 2 jaar in het bezit van de categorie A2, jonger dan 24 en haalt u de categorie A? Dan krijgt u de categorie A zonder de code 80 en mag u een voertuig besturen voor deze categorie zonder beperkingen.

Rijbewijs B1

Europese wetgeving schrijft alle categorieën voor die op de achterzijde van het rijbewijs worden voorgedrukt. Vandaar dat de categorie B1 zichtbaar is op de achterzijde van het rijbewijs. In sommige EU landen is de categorie B1 te halen, bijvoorbeeld in Frankrijk. Het is niet mogelijk om deze categorie in Nederland te behalen en om deze reden wordt de categorie B1 niet gevuld op het Nederlandse rijbewijs. De minimumleeftijd voor de categorie B1 is 16 jaar. Het gaat bij deze categorie om vierwielers met een lege massa ten hoogste van 400 kg, exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen, en met een netto maximum vermogen van ten hoogste 15 kW.

Rijbewijs B

Vanaf 18 jaar (of vanaf 17 jaar onder begeleiding in het kader van ‘het experiment 2toDrive’ ) mag u met rijbewijs B vierwielige motorvoertuigen op vier wielen met een maximale massa van niet meer dan 3.500 kg besturen, die niet zijn ingericht voor het vervoer van meer dan 9 personen (inclusief bestuurder).
Binnen deze categorie heeft men ook de bevoegdheid voor het besturen van een motorvoertuig met een aanhangwagen. Daarvoor gelden echter twee voorwaarden:
de aanhangwagen mag totaal (massa leeg voertuig + laadvermogen) niet zwaarder zijn dan 750 kg, of
de aanhangwagen mag zwaarder zijn dan 750 kg. Voorwaarde is dat de toegestane maximum massa van de totale combinatie (trekkend voertuig pus aanhangwagen) niet meer dan 3500 kg is.
Let op! Dit zijn de voorwaarden die gelden voor de rijbewijscategorie op het rijbewijs. Op het afgegeven kentekenbewijs kunnen verdere beperkingen gelden voor het te besturen voertuig.

Rijbewijs B+ (code 96)

Voor samenstellen van voertuigen bestaand uit een trekkend voertuig van categorie B (maximaal 3500 kg) en totale combinatie van toegestane maximum massa (trekkend voertuig + aanhangwagen of oplegger) van ten hoogste 4250 kg.

Rijbewijs BE

Voor samenstellen van voertuigen bestaand uit een trekkend voertuig van categorie B (maximaal 3500 kg) en een aanhangwagen of oplegger, waarbij: 1.de toegestane maximum massa van de aanhangwagen of oplegger ten hoogste 3500 kg mag bedragen of 2.de toegestane maximum massa van de oplegger meer mag bedragen dan 3500 kg mits:de toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend voertuig en de massa in rijklare toestand van het trekkend voertuig en de toegestane maximum aslast dan wel de som van de toegestane maximum aslasten van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan 3500 kg.

Rijbewijs C

Met deze rijbewijscategorie mag u motorvoertuigen besturen anders dan rijbewijscategorie D of D1, waarvan de maximum toegestane massa meer bedraagt dan 3.500 kg. Deze motorvoertuigen zijn bestemd voor vervoer van maximaal 9 personen (inclusief bestuurder). De aan dit voertuig gekoppelde aanhangwagens hebben een maximum toegestane massa van 750 kg.
Vanaf 21 jaar mag u examen doen voor deze categorie of vanaf 18 jaar als u vakbekwaam bent. Met vakbekwaamheid wordt bedoeld dat iemand bekwaam bevonden is om beroepsmatig een voertuig te besturen. Dit wordt weergegeven door een code op het rijbewijs. Het rijbewijs voor deze categorie is 5 jaar geldig (inclusief medische keuring). U kunt dit rijbewijs alleen maar hebben, als u ook in het bezit bent van rijbewijs B.

Rijbewijs CE

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg.

Rijbewijs C1

Voor motorvoertuigen anders dan die van categorie D, waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 3500 kg, maar ten hoogste 7500 kg bedraagt. Deze motorvoertuigen zijn bestemd voor vervoer van maximaal 9 personen (inclusief bestuurder). Aan de motorvoertuigen van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 750 kg. Vanaf 18 jaar mag u examen doen voor deze categorie. Het rijbewijs voor deze categorie 5 jaar geldig (inclusief medische keuring).

Rijbewijs C1E

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C1 of B en een aanhangwagen of oplegger. Voor de aanhangwagen of oplegger geldt: Bij een trekkend voertuig van categorie C1 geldt een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg, mits de maximaal toegestane massa van het zo gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt; Bij een trekkend voertuig van categorie B behoort een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg én combinatie met een toegestane maximum massa van ten hoogste 12.000 kg.

Rijbewijs D

Met deze rijbewijscategorie mag u motorvoertuigen bestemd voor personenvervoer besturen voor meer dan 8 personen. De aan dit voertuig gekoppelde aanhangwagens hebben een maximum toegestane massa van 750 kg. Vanaf 21 jaar mag u examen doen voor deze categorie of vanaf 18 jaar als u vakbekwaam bent. Deze categorie is voor 5 jaar geldig (inclusief medische keuring) en u moet in het bezit zijn van rijbewijs B.

Rijbewijs DE

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg.

Rijbewijs D1

Voor motorvoertuigen bestemd voor personenvervoer, met meer dan acht maar niet meer dan zestien zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. Aan de motorvoertuigen van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 750 kg. Vanaf 21 jaar mag u examen doen voor deze categorie of vanaf 18 jaar als u vakbekwaam bent. Het rijbewijs voor deze categorie is 5 jaar geldig (incl. medische keuring). U kunt dit rijbewijs alleen maar hebben, als u ook in het bezit bent van rijbewijs B.

Rijbewijs D1E

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D1 en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg.

Rijbewijs T

Vanaf uw zestiende mag u met een rijbewijs T een landbouw- en bosbouwtrekker (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) besturen. Uitgezonderd van de rijbewijsplicht zijn de LBT’s en MMBS’en die, inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant, niet breder zijn dan 130 centimeter en die worden gebruikt voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Daarnaast mogen deze voertuigen niet zijn voorzien van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te trekken. Sinds 1 juli 2015 staat deze categorie op het rijbewijs.

Heeft deze informatie u geholpen?