Voorzijde van het rijbewijs

Onderstaand een voorbeeld van de voorkant van het nieuwe rijbewijsmodel:

Rijbewijsmodel 1 nov 2014 voorkant

Op de voorzijde van het document staat het volgende:

 • in de rubrieken 1 t/m 3 de persoonsgegevens van de houder;
 • in de rubrieken 4a t/m 4c de datum afgifte, de datum geldig tot en de autoriteit van afgifte;
 • in rubriek 5 het rijbewijsnummer;
 • in rubriek 7 de handtekening van de houder van het rijbewijs;
 • in rubriek 8 de woonplaats van de houder bij afgifte van het rijbewijs;
 • in rubriek 9 de hoofdcategorieën waarvoor het rijbewijs is afgegeven
 • De Machine Readable Zone (MRZ)

Achterzijde van het rijbewijs

Onderstaand een voorbeeld van de achterkant van het nieuwe rijbewijsmodel:

Rijbewijsmodel 1 nov 2014 achterkant

Aan de linkerzijde staat het BSN-nummer gevolgd door het rijbewijsnummer (gescheiden door een /), de lijst van de diverse rubrieken en het logo van de RDW.

Verder bevat de achterzijde van het rijbewijs:

 • in het midden de pictogrammen van de diverse categorieën in het blauw;
 • rubriek 9: de afkorting van de desbetreffende categorie;
 • rubriek 10: de historische datum;
 • rubriek 11: de datum tot wanneer het rijbewijs geldig is;
 • rubriek 12: de ruimte waarin eventuele beperkingen/vermeldingen (codes) kunnen worden opgenomen;
 • rubriek 13: is Europees vastgesteld en bedoeld om autoriteiten een mogelijkheid te geven om een aantekening op het rijbewijs te maken
 • De Quick Response (QR)-code