Rijbewijscategorieën per 19-01-2013

Sinds 19 januari 2013 gelden nieuwe regels voor het rijbewijs. Als gevolg hiervan wordt een nieuw Nederlands rijbewijsmodel geïntroduceerd. Gemeenten geven dit rijbewijsmodel vanaf 19 januari 2013 af. De nieuwe regels zijn het gevolg van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Met deze richtlijn worden de regels rondom rijbewijzen in Europa op elkaar afgestemd.

Rijbewijscategorie AM

 De rijbewijscategorie AM is voor brom- en snorfietsen. Voor deze categorie is niets veranderd. Het was een nationale categorie en is nu een Europese categorie.

Rijbewijscategorieën A

Het rijbewijs voor motorfietsen en gemotoriseerde driewielers is met ingang van 19 januari 2013 opgedeeld in de drie categorieën A1, A2 en A. De indeling is afhankelijk van de zwaarte en/of het vermogen van het motorrijtuig. Vanaf 18 jaar kan een bestuurder examen doen voor categorie A1. Voor het behalen van categorie A2 moet de bestuurder 20 jaar of ouder zijn. Om examen te doen voor categorie A zijn er 2 mogelijkheden:

  1. De bestuurder is 22 jaar of ouder en tenminste 2 jaar in het bezit van categorie A2
  2. De bestuurder is 24 jaar of ouder.

Rijbewijscategorie B

De rijbewijscategorie B is grotendeels hetzelfde gebleven. De totale toegestane maximum massa van een trekkend voertuig plus een aanhangwagen of oplegger met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg blijft 3500 kg. De regel dat de toegestane maximum massa van de aanhangwagen of oplegger niet zwaarder mag zijn dan de ledige massa van het trekkend voertuig is komen te vervallen. Een bestuurder met rijbewijs categorie B mag met een voertuig altijd een aanhanger of oplegger met een toegestane maximum massa van ten hoogste 750 kg trekken.

Per 19 januari 2013 is een nieuwe categorie B met code 96 ingevoerd. Onder deze categorie valt een combinatie van een auto plus een aanhangwagen of oplegger (met een toegestane maximum massa zwaarder dan 750 kg) die samen een toegestane maximum massa tussen de 3500 kg en 4250 kg hebben. Het examen voor de categorie B met code 96 is gelijk aan het examen voor de categorie BE. De persoon die dit examen heeft gehaald, mag bij de aanvraag van het rijbewijs zelf kiezen wat hij liever wil: BE of B met code 96. Er is geen automatische keuze ingebouwd voor B met code 96. Dit betekent dat in eerste instantie altijd rijbewijscategorie BE wordt afgegeven, tenzij de aanvrager van het rijbewijs zelf verzoekt om rijbewijs B met code 96 te krijgen.
Per 19 januari 2013 vallen de driewielige motorrijtuigen niet meer onder categorie B, maar onder categorie A.

Rijbewijscategorieën C

Alle EU-lidstaten voeren nu naast de categorie C voor vrachtwagens ook de categorie C1 in. De categorie C geeft automatisch recht op de categorie C1. Categorie C1 staat al op het huidige Nederlandse rijbewijs. Het is nu mogelijk om apart examen te doen voor de categorie C1.

Toegestane maximum massa:
Een bestuurder met rijbewijscategorie C1 mag rijden met een voertuig waarvan de toegestane maximum massa tussen de 3500 kg en 7500 kg ligt. Een bestuurder met rijbewijs categorie C1 mag met een voertuig altijd een aanhanger of oplegger met een toegestane maximum massa van ten hoogste 750 kg trekken.

Minimumleeftijd:
Voor categorie C1 geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Voor rijbewijscategorie C geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Als iemand voor het (zwaardere) examentraject rijbewijs plus code vakbekwaamheid kiest, mag hij vanaf 18 jaar examen doen voor categorie C.

Geldigheidsduur :
Per 19 januari 2013 is de geldigheidsduur van het rijbewijs voor de categorieën C1 en C vijf jaar.

Rijbewijscategorieën D

Alle EU-lidstaten voeren nu naast de categorie D voor bussen ook de categorie D1 in. De categorie D geeft automatisch recht op de categorie D1. Deze categorie staat al op het huidige Nederlandse rijbewijs. Het is nu mogelijk om apart examen te doen voor de categorie D1.

Maximum aantal personen:
Een bestuurder met een rijbewijs van de categorie D1 mag maximaal 16 personen vervoeren, exclusief de chauffeur.

Toegestane maximum massa:
Een bestuurder met rijbewijs categorie D1 mag met een voertuig altijd een aanhanger met een toegestane maximum massa van ten hoogste 750 kg trekken.

Minimumleeftijd:
Voor de categorie D1 geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Als iemand voor het (zwaardere) examentraject rijbewijs plus code vakbekwaamheid kiest, mag hij vanaf 18 jaar examen doen voor categorie D1.
Voor rijbewijscategorie D geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Kiest een bestuurder voor het (zwaardere) examentraject rijbewijs plus code vakbekwaamheid, dan mag hij vanaf 18 jaar examen doen voor categorie D.

Geldigheidsduur:
Per 19 januari 2013 is de geldigheidsduur van het rijbewijs voor de categorieën D1 en D vijf jaar

Rijbewijscategorieën plus categorie E

Onderstaande staat wat per categorie is gewijzigd voor het samenstellen van een voertuig bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B, C of D en een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg.

BE

Voor de categorie BE mag de toegestane maximum massa van de oplegger of aanhangwagen niet zwaarder zijn dan 3500 kg. Voor de oplegger of middenasaanhangwagen is hierop een uitzondering. De toegestane maximum massa van de oplegger of middenasaanhangwagen mag meer zijn dan 3500 kg als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of middenasaanhangwagen mag niet meer bedragen dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend motorrijtuig en de massa in rijklare toestand van het trekkend motorrijtuig.
  • de toegestane maximum aslast dan wel de som van de toegestane maximum aslasten van de oplegger of middenasaanhangwagen mag niet meer bedragen dan 3500 kg. Deze gewichten staan op het kentekenbewijs

C1E

Voor de categorie C1E geldt dat de toegestane maximum massa van de combinatie (trekkend voertuig en aanhangwagen of oplegger) niet zwaarder mag zijn dan 12.000 kg. Voor deze categorie geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. De geldigheidsduur van het rijbewijs is vijf jaar.

CE

Voor de categorie CE geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Kiest een bestuurder voor het (zwaardere) examentraject rijbewijs plus code vakbekwaamheid, dan mag hij vanaf 18 jaar examen doen voor categorie CE. De geldigheidsduur van het rijbewijs is vijf jaar.

D1E

Voor de categorie D1E mag de toegestane maximum massa van de combinatie (trekkend voertuig en aanhangwagen) niet zwaarder zijn dan 12.000 kg. De aanhangwagen mag niet worden gebruikt om personen in te vervoeren. Voor deze categorie geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Kiest een bestuurder voor het (zwaardere) examentraject rijbewijs plus code vakbekwaamheid, dan mag hij vanaf 18 jaar examen doen voor categorie D1E. De geldigheidsduur van het rijbewijs is vijf jaar.

DE

voor de categorie DE geldt een minimumleeftijd van 24 jaar. Als iemand voor het (zwaardere) examentraject rijbewijs plus code vakbekwaamheid kiest, mag hij vanaf 18 jaar examen doen voor categorie DE.
De geldigheidsduur van het rijbewijs is vijf jaar.

Rijbewijscategorie check

Check welke categorie nodig is voor welk voertuig met deze applicatie: app rijbewijscategorie check. De app is ontwikkeld door de politie in samenwerking met de RDW. De app werkt zowel op een smartphone als op de gewone PC.

Heeft deze informatie u geholpen?