Categorieën op het rijbewijs van 2006 tot 19 januari 2013

Op het rijbewijsdocument dat is afgegeven tussen 1 oktober 2006 en 19 januari 2013 staan de onderstaande categorieën. Hierbij staan ook de rijbewijsregels vermeld die gelden tot 19 januari 2013. Iedereen die een bepaalde rijbewijscategorie heeft behaald voor deze datum, behoudt de bestaande oude rechten na 19 januari 2013.

Rijbewijs AM

Voor het besturen van tweewielige en driewielige brom- of snorfietsen of een vierwielig brommobiel. De categorie AM is een nationale categorie en er zijn geen geschiktheidseisen aan gesteld. Vanaf 19 januari 2013 is dit een Europese categorie, met nog steeds geen geschiktheidseisen.

Rijbewijs A

Voor het besturen van een motorfiets; onderverdeeld in A licht (AL) en A zwaar (AZ). AL: is voor motorfietsen met een maximaal vermogen van 25 kW en maximaal 0,16 kW per kilo ledig gewicht. Leeftijd: 18 jaar of ouder. Na 2 jaar werd het rijbewijs automatisch omgezet in AZ. Iedereen die voor 19 januari 2013 zijn AL heeft gehaald, krijgt na twee jaar zijn AZ, mits het besluit tot afgifte (deze wordt bij de gemeente genomen) ook voor 19 januari is gedaan. AZ: is voor motorfiets met een vermogen zwaarder dan 25 kW. Leeftijd: 21 jaar of ouder.

Rijbewijs B

Voor het besturen van motorvoertuigen op drie wielen, niet zijnde een motorfiets en voor motorvoertuigen op vier wielen met een maximum massa van niet meer dan 3.500 kg, die niet zijn ingericht voor het vervoer van meer dan 9 personen (inclusief bestuurder). Een bestuurder met rijbewijs B mag met een motorvoertuig een aanhangwagen trekken. Daarvoor gelden twee voorwaarden:

  • de aanhangwagen mag totaal (massa leeg voertuig + laadvermogen) niet zwaarder zijn dan 750 kg;
  • de aanhangwagen mag zwaarder zijn dan 750 kg. Voorwaarde is, dat de aanhangwagen inclusief laadvermogen niet zwaarder is dan de ledige massa van het trekkende voertuig. Daarbij mag de toegestane maximum massa van de totale combinatie (trekkend voertuig plus aanhangwagen) niet zwaarder zijn dan 3500 kg.

Let op! Bepalend daarbij zijn de gewichten zoals deze staan vermeld op het voor de aanhangwagen afgegeven kentekenbewijs. Ook bepalend zijn de trekgewichten (het geremde en ongeremde gewicht) die op het kentekenbewijs van het trekkende voertuig staan.

Rijbewijs BE

Voor het besturen van samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa zwaarder dan 750 kg.

Rijbewijs C

Voor het besturen van motorvoertuigen waarvan de maximum toegestane massa zwaarder is dan 3.500 kg. De aan dit voertuig gekoppelde aanhangwagen mag een maximum toegestane massa tot en met 750 kg hebben.

Rijbewijs CE

Voor het besturen van samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa zwaarder dan 750 kg.

Rijbewijs C1

Voor het besturen van motorvoertuigen waarvan de maximaal toegestane massa minimaal 3501 kg en maximaal 7500 kg is. De aan deze motorvoertuigen gekoppelde aanhangwagens mogen een maximum toegestane massa tot en met 750 kg hebben.

Rijbewijs C1E

Voor het besturen van samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C1 en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa zwaarder dan 750 kg. De maximaal toegestane massa van de totale combinatie mag niet zwaarder zijn dan 12.000 kg. De maximaal toegestane massa van de aanhangwagen mag niet zwaarder zijn dan de 'massa leeg voertuig' van het trekkende voertuig.

Rijbewijs D

Voor het besturen van motorvoertuigen die zijn ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen (exclusief de bestuurder) plus eventueel een aanhangwagen als de maximaal toegestane massa hiervan niet zwaarder is dan 750 kg.

Rijbewijs DE

Voor het besturen van samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa zwaarder dan 750 kg.

Rijbewijs D1

Voor het besturen van motorvoertuigen bestemd voor personenvervoer, met meer dan 8 maar niet meer dan 16 zitplaatsen (exclusief die van de bestuurder). De aan deze motorvoertuigen gekoppelde aanhangwagens mogen een maximum toegestane massa tot en met 750 kg hebben.

Rijbewijs D1E

Voor het besturen van samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D1 en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa zwaarder dan 750 kg. De maximaal toegestane massa van de totale combinatie mag niet zwaarder zijn dan 12.000 kg. De aanhangwagen mag niet bestemd zijn voor personenvervoer en de maximaal toegestane massa mag niet zwaarder zijn dan de 'massa leeg voertuig' van het trekkende voertuig.