Rubrieken op het rijbewijsmodel 2006

In dit artikel vindt u een overzicht van alle informatie die op het rijbewijsmodel staat dat is afgegeven per 1 oktober 2006. Hieronder een voorbeeld van een rijbewijscard:

Voorzijde rijbewijs 2006

Voorzijde rijbewijs

Op de voorzijde van het rijbewijs vindt u het onderscheidingsteken van de EU-lidstaat (NL) in een cirkel, gevormd door het embleem van de Europese Unie. Daarnaast staat het woord ‘rijbewijs’ in het Engels, Frans en Duits en daaronder nogmaals in roze/rode hoofdletters. Verder vindt u het volgende op de voorzijde:

  • in de rubrieken 1 t/m 3 de persoonsgegevens van de houder;
  • in de rubrieken 4a t/m 4c de datum afgifte, de datum geldig tot en de autoriteit van afgifte;
  • in rubriek 5 het rijbewijsnummer;
  • in rubriek 7 de handtekening van de houder van het rijbewijs;
  • in rubriek 8 de woonplaats van de houder bij afgifte van het rijbewijs;
  • in rubriek 9 de hoofdcategorieën waarvoor het rijbewijs is afgegeven.

Achterzijde van het rijbewijs

Aan de linkerzijde vindt u respectievelijk het BSN-nummer, de legenda van de diverse rubrieken, het logo van de RDW en een streepjescode waarin de gegevens van het rijbewijs zijn opgenomen. In het midden de pictogrammen van de diverse categorieën in het rood, gevolgd door de omschrijving van de desbetreffende categorie in blauwe letters. Verder bevat de achterzijde van het rijbewijs:

  • rubriek 10: de historische datum;
  • rubriek 11: de datum tot waarop het rijbewijs geldig is;
  • rubriek 12: de ruimte waarin eventuele beperkingen/vermeldingen (codes) staan. De ruimte in deze rubriek is beperkt. Gekozen is om conform de Europese regelgeving op het rijbewijs alleen de hoofdcodes te vermelden en sub codes alleen als ze verplicht zijn. In het rijbewijsregister en op de aanvraagformulieren staan de volledige codes. Voorbeeld: code 01.06 wordt op het rijbewijs afgekort als 01
  • rubriek 13: is Europees vastgesteld en bedoeld om autoriteiten een mogelijkheid te geven om een aantekening op het rijbewijs te maken.