Nieuwe EU-codes op het rijbewijs vanaf 1 april 2014

Het rijbewijsafgifteproces is veranderd per 1 april 2014. De reden hiervoor is de invoering van Richtlijn 2012/36/EU.

Nieuwe EU-codes

Door de invoering van richtlijn 2012/36/EU zijn er een aantal nieuwe Europese codes (beperkingscodes) ingevoerd die op het rijbewijs kunnen komen te staan. Het betreft:

Code Omschrijving
46 Alleen driewielige motorrijtuigen
> Staat deze code achter een categorie op het rijbewijs dan mag de rijbewijshouder alleen driewielige motorrijtuigen besturen.
79.01 Beperkt tot tweewielige voertuigen met of zonder zijspan
> Staat deze code achter een categorie op het rijbewijs dan mag de rijbewijshouder alleen tweewielige voertuigen met of zonder zijspan besturen.
79.02 Beperkt tot drie- of vierwielige voertuigen van de categorie AM
> Staat deze code achter de categorie AM op het rijbewijs dan mag de rijbewijshouder alleen drie- of vierwielige voertuigen van de categorie AM besturen.
79.03 Beperkt tot driewielige voertuigen
> Staat deze code achter een categorie op het rijbewijs dan mag de rijbewijshouder alleen driewielige voertuigen besturen.
79.04 Beperkt tot driewielige voertuigen met een aanhanger waarvan de toegestane maximum massa ten hoogste 750 kg bedraagt
> Staat deze code achter een categorie op het rijbewijs dan mag de rijbewijshouder alleen driewielige voertuigen met een aanhanger besturen, waarvan de toegestane maximum massa maximaal 750 kg bedraagt.
79.05 Alleen voertuigen in de categorie A1, waarvan vermogen/gewichtsverhouding meer is dan 0,1 kW per kg
> Staat deze code achter de categorie A1 op het rijbewijs dan mag de rijbewijshouder alleen voertuigen van de categorie A1 besturen, waarvan de vermogen/gewichtsverhouding meer is dan 0,1 kW per kg.
79.06 Voertuig in de categorie BE waarvan de toegestane maximum massa van de aanhanger of oplegger meer bedraagt dan 3500 kg
> Staat deze code achter de categorie BE op het rijbewijs dan mag de rijbewijshouder alleen voertuigen besturen van de categorie BE waarvan de toegestane maximum massa van de aanhanger of oplegger meer bedraagt dan 3500 kg.
80 Beperkt tot houders van een rijbewijs voor een driewielig motorrijtuig met de categorie A die de leeftijd van 24 jaar nog niet hebben bereikt
> Staat deze code achter de categorie A op het rijbewijs dan mag de rijbewijshouder alleen driewielige motorrijtuigen van de categorie A besturen. De rijbewijshouder mag daarnaast niet ouder zijn dan 24 jaar.
81 Beperkt tot houders van een rijbewijs voor een tweewielig motorrijtuig met de categorie A die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt
> Staat deze code achter een categorie A op het rijbewijs dan mag de rijbewijshouder alleen tweewielige motorrijtuigen van de categorie A besturen. De rijbewijshouder mag niet ouder zijn dan 21 jaar.
90 Codes gebruikt in combinatie met een code die de aanpassing van het voertuig vaststelt
> Staat deze code achter de categorie op het rijbewijs dan is er ook sprake van codes die de aanpassingen aan het voertuig weergeven. De rijbewijshouder mag alleen het voertuig besturen waarin deze aanpassingen zijn aangebracht.
96 Voertuigen in de categorie B met een aanhangwagen of oplegger waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan
750 kg en de toegestane maximum massa van de combinatie meer bedraagt dan 3500 kg maar minder dan 4250 kg
> Staat deze code achter de categorie B op het rijbewijs dan geldt dat de bestuurder een voertuig met aanhangwagen of oplegger mag besturen waarbij de toegestane maximum massa van de aanhangwagen of oplegger meer bedraagt dan 750 kg en de toegestane maximum massa van de combinatie meer bedraagt dan 3500 kg maar minder dan 4250 kg.
97 Niet bevoegd tot het besturen van een motorrijtuig van de categorie C1 dat valt binnen de reikwijdte van verordening
nr. 3821/85/EG
> Staat deze code achter de categorie C1 op het rijbewijs dan is de rijbewijshouder niet bevoegd tot het besturen van een motorrijtuig van de categorie C1 met een digitale tachograaf.

Europese code 97

Bij de omwisseling van een EU/EVA rijbewijs wordt op het Nederlandse rijbewijs als dit van toepassing is bij de rijbewijscategorie C1 de Europese code 97 overgenomen. Code 97 wordt op het rijbewijs alleen achter de categorie C1 afgedrukt.

Code 104 wijzigt in code 79.02

Door de invoering van code 79.02 vervalt de nationale code 104. Als betrokkene slaagt voor het praktijkexamen brommobiel krijgt hij na aanvraag van het rijbewijs de code 79.02 achter de categorie AM. Als betrokkene op zijn Nederlands rijbewijs achter de categorie AM code 104 heeft staan, wordt deze bij de eerstvolgende aanvraag van een nieuw Nederlands rijbewijs automatisch omgezet naar code 79.02.

Gerobotiseerde automaatkoppeling voor categorie C, CE, D, DE

Het wordt mogelijk om praktijkexamen te doen in een voertuig van de categorie C, CE, D of DE, waarin een gerobotiseerde automaatkoppeling is aangebracht. Als betrokkene slaagt voor dit praktijkexamen registreert het CBR dit in de Verklaring van Rijvaardigheid (VvR). Bij het aanvragen van een nieuw Nederlands rijbewijs wordt dit automatisch vertaald naar wel of geen automaat (code 78). Bepalend hierbij is de rijbewijscategorie B. Als uit de VvR blijkt dat betrokkene is geslaagd voor de categorie C, CE, D of DE met gerobotiseerde automaatkoppeling en betrokkene heeft een categorie B met automaat dan krijgt hij voor de categorie├źn C, CE, D of DE ook automaat (code 78) op het aangevraagde rijbewijs. Als uit de VvR blijkt dat betrokkene is geslaagd voor de categorie C, CE, D of DE met gerobotiseerde automaatkoppeling en betrokkene heeft een categorie B zonder automaat dan krijgt hij voor de categorie├źn C, CE, D of DE geen automaat (code 78) op het aangevraagde rijbewijs.

Wijzigen automaat indicator bij categorie A2 en A

Als betrokkene is geslaagd voor het praktijkexamen A2 op een motor zonder automaat en op zijn Nederlands rijbewijs staat een categorie A1 met automaat (code 78) dan wordt bij de aanvraag van een rijbewijs de automaatindicatie bij de categorie A1 verwijderd. Als betrokkene is geslaagd voor het praktijkexamen A op een motor zonder automaat en op zijn Nederlands rijbewijs staat een categorie A1 en A2 met automaat (code 78) dan wordt bij de aanvraag van een rijbewijs de automaatindicatie bij de categorie A1 en A2 verwijderd.

Categorie BE bij praktijkexamen C1E

Als betrokkene is geslaagd voor de categorie C1E en op zijn Nederlands rijbewijs staat nog geen categorie BE dan wordt bij de aanvraag van een Nederlands rijbewijs ook automatisch de categorie BE toegevoegd.