Pasfoto op het rijbewijs

Voor pasfoto's op het nieuwe rijbewijs gelden dezelfde voorwaarden als voor de pasfoto’s op het paspoort en de identiteitskaart.

De aanvrager levert voor zijn nieuwe rijbewijs één kleurenfoto in. Die scant u en slaat u digitaal op in het CRB. Op het rijbewijs komt uiteindelijk een zwart-wit foto te staan.  

Fotomatrix

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid dat de pasfoto aan alle eisen voldoet. Op de website www.rijksoverheid.nl kunt u de eisen voor de pasfoto’s inzien en downloaden. Dit heet een fotomatrix.

Verbetering kwaliteit pasfoto's

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) hebben een gezamenlijk initiatief opgezet dat moet zorgen voor verbetering van de kwaliteit van pasfoto’s van Nederlandse rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten. In de komende periode plaatsen we elke maand praktijkgerichte informatie op de website van het RvIG over de criteria die gelden voor deze foto’s. Er wordt steeds naar een specifieke situatie gekeken. Op basis van bestaande praktijksituaties geven we uitleg over de normen die gelden voor een pasfoto en over de zaken waar u op moet letten bij de beoordeling van een pasfoto. Het is raadzaam om maandelijks de website van het RvIG te raadplegen.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed