Richtlijn Vakbekwaamheid

Code 95 betekent dat de rijbewijshouder geschikt bevonden (vakbekwaam) is om beroepsmatig bepaalde voertuigen te besturen. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs die achter een rijbewijscategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijscategorie C, C1, D en D1 noodzakelijk is.

Meer informatie over de code vakbekwaamheid vindt u op de site van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Wijziging vrijstelling code 95 per 1 juni 2015

Vanaf 1 juni 2015 is de vrijstelling voor code 95, voor bestuurders die voor 1 juli 1955 zijn geboren vervallen. Deze beroepschauffeurs moeten nu nascholingsuren gaan volgen.

Wijzigingen per 10 september 2015 en 10 september 2016

Vanaf 10 september 2015 moet de ‘Code 95’ vermelding op het rijbewijs staan voor de categorie D. Vanaf 10 september 2016 geldt dit voor de categorie C.

Code 95 is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig, waarvoor een rijbewijs van de categorieën C1, C, C1E, CE en/of D1, D, D1E, DE nodig is.

Om de basiskwalificatie te behalen, moet de bestuurder een examen en een toets afleggen bij het CBR. Is de categorie D of D1 afgegeven voor 10 september 2008? Dan hoeft de bestuurder de basiskwalificatie niet te halen. Dit geldt ook voor de categorie C en C1 als deze voor 10 september 2009 is afgegeven/behaald. Om beroepschauffeur te blijven, moet de bestuurder iedere 5 jaar minimaal 35 uur nascholing volgen bij een gecertificeerde opleider. Vanaf het moment dat de code 95 behaald is, heeft de beroepschauffeur 5 jaar de tijd om deze code te laten registreren. Hieronder ziet u dit in schema:

Categorie Afgiftedatum categorie Vrijstelling code 95 Basiskwalificatie Nascholing Geldigheid code 95
C1(E), C(E) Voor 10-09-09 Tot 10-09-16 Niet vereist Vereist 10-09-21, daarna elke 5 jaar
D1(E), D(E) Voor 10-09-08 Tot 10-09-15 Niet vereist Vereist 10-09-20, daarna elke 5 jaar
C1(E), C(E) Vanaf 10-09-09 Geen Vereist Vereist 5 jaar vanaf afgifte rijbewijs
D1(E), D(E) Vanaf 10-09-08 Geen Vereist Vereist 5 jaar vanaf afgifte rijbewijs,

Vrijstelling verklaring vakbekwaamheid voor personen jonger dan 21 jaar

Vanaf 19 januari 2013 is voor rijbewijscategorie C een Verklaring Van Vakbekwaamheid (VVV) verplicht als iemand nog geen 21 jaar is. Er geldt echter een uitzondering voor leerlingen van gerichte beroepsopleidingen voor chauffeur beroepsgoederenvervoer (Vakschool/ ROC-leerlingen). Zij kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling vakbekwaamheid. Dit proces loopt via de RDW. Het betreft een éénmalige vrijstelling voor een aaneengesloten periode van maximaal drie jaar voor Nederlands grondgebied.

De leerling moet door de ROC / Vakschool waar hij staat ingeschreven het aanvraagformulier ‘Verklaring en verzoek tot vrijstelling van de vakbekwaamheid voor houders van rijbewijs C / CE jonger dan 21 jaar.’ in laten vullen en ondertekenen. Dit verzoekt stuurt hij daarna naar de RDW.

De RDW beoordeelt de aangeleverde stukken en neemt een besluit tot toekenning of weigering van het verzoek. De aanvrager ontvangt hierover per brief bericht.

Het is ook mogelijk dat de onderwijsinstelling rechtstreeks de vrijstelling aanvraagt bij de RDW.

Met het positieve besluit van de RDW kan de aanvrager het rijbewijs bij de gemeente aanvragen.

Overige vrijstellingen voor code 95

In sommige andere situaties is een Code 95 niet verplicht. U heeft deze voor uw werkzaamheden dan niet nodig.
Met de Regelhulp Code 95 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet u snel of u vrijstelling voor Code 95 heeft.

Omwisselingscode 70

Beroepschauffeurs met de omwisselingscode 70 op het rijbewijs krijgen geen vrijstelling voor code 95. Zij moeten aan de voorwaarden van Vakbekwaamheid voldoen.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed