De categorieën waarvoor de houder tijdelijk afstand heeft gedaan, staan niet op het rijbewijs. De houder blijft door middel van een Verklaring van Rijvaardigheid wel 'rijvaardig' voor deze categorieën. Zodra op zijn verzoek door het CBR voor die categorieën een VvG is geregistreerd, kunnen deze bij een nieuw verzoek om afgifte van een rijbewijs op zijn rijbewijs worden vermeld.