De tarieven voor 2018 zijn als volgt:

  • Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen regulier: € 9,70  
  • Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen toeslag spoed: € 34,10
  • De gemeente draagt bij een spoedaanvraag € 9,70 (RKC) + € 34,10 (de toeslag) = € 43,80 af aan de RDW. 

Maximumtarief rijbewijs voor de burger stijgt

De burger betaalt aan de gemeente met ingang van 1 januari 2018 voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 39,45.  In 2017 was het maximum tarief voor een reguliere rijbewijsaanvraag € 38,99.

De burger betaalt aan de gemeente met ingang van 1 januari 2018 voor een spoed rijbewijsaanvraag maximaal € 73,55.

Herinneringsbrief rijbewijzen

Als in het gemeentelijk tekstblok van de herinneringsbrief rijbewijzen tariefinformatie over 2017 is opgenomen, wilt u dat dan bij wijziging van de tarieven over 2018 zo spoedig mogelijk doorgeven via [email protected]