RDW-rijbewijstarieven voor 2018 stijgen niet

De rijbewijstarieven voor 2018 stijgen niet ten opzichte van 2017. Deze tarieven zijn onlangs door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat formeel goedgekeurd.

De tarieven voor 2018 zijn als volgt:

  • Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen regulier: € 9,70  
  • Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen toeslag spoed: € 34,10
  • De gemeente draagt bij een spoedaanvraag € 9,70 (RKC) + € 34,10 (de toeslag) = € 43,80 af aan de RDW. 

Maximumtarief rijbewijs voor de burger stijgt

De burger betaalt aan de gemeente met ingang van 1 januari 2018 voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 39,45.  In 2017 was het maximum tarief voor een reguliere rijbewijsaanvraag € 38,99.

De burger betaalt aan de gemeente met ingang van 1 januari 2018 voor een spoed rijbewijsaanvraag maximaal € 73,55.

Herinneringsbrief rijbewijzen

Als in het gemeentelijk tekstblok van de herinneringsbrief rijbewijzen tariefinformatie over 2017 is opgenomen, wilt u dat dan bij wijziging van de tarieven over 2018 zo spoedig mogelijk doorgeven via [email protected]