RDW rijbewijstarieven voor 2019

Hier vindt u de RDW rijbewijstarieven voor 2019. Deze tarieven zijn onlangs door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurd.

De tarieven voor 2019 zijn als volgt:

  • Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen regulier (RKC): € 9,70       
  • Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen toeslag spoed: € 34,10

De gemeente draagt bij een spoedaanvraag € 9,70 (RKC) + € 34,10 (de toeslag) = € 43,80 af aan de RDW.

Tarieven na invoering Wet digitale overheid

In opdracht van het ministerie van BZK en in samenwerking met Logius/DigiD en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), is het rijbewijs door de RDW geschikt gemaakt als authenticatiemiddel om online bij overheidsdiensten in te loggen. Vanaf 4 juni 2018 zijn alle rijbewijzen bij afgifte standaard voorzien van een inlogfunctie. Na invoering van de relevante onderdelen van de Wet digitale overheid, voorzien in 2019, worden de kosten van deze nieuwe functionaliteit gefinancierd vanuit een verhoging van de rijkskostencomponent (RKC). De huidige verwachting (september 2018) is dat deze verhoging € 3,30 gaat bedragen.

Vanaf invoering Wet digitale overheid gelden de volgende concepttarieven:

  • Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen regulier (RKC): € 13,00 (= € 9,70 + € 3,30)       
  • Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen toeslag spoed: € 34,10

De gemeente draagt bij een spoedaanvraag € 13,00 (RKC) + € 34,10 (de toeslag) = € 47,10 af aan de RDW.

Houd er dus rekening mee dat later in 2019 het tarief voor de aanvraag van een rijbewijs wordt verhoogd. Zodra bekend is wanneer deze verhoging van de RKC van kracht wordt, informeert de RDW u hierover.

Maximumtarief rijbewijs voor de burger

Rekening houdend met het voorgaande geldt dat met ingang van 1 januari 2019 de burger aan de gemeente voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 39,78 (€ 30,08 + € 9,70) betaalt. Voor een spoed rijbewijsaanvraag betaalt de burger maximaal € 73,88. Deze bedragen gelden tot aan de verhoging van de rijkskostencomponent vanwege de invoering van de Wet digitale overheid.

Vanaf deze invoering betaalt de burger aan de gemeente voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 43,08. Voor een spoed rijbewijsaanvraag betaalt de burger maximaal € 77,18.

Herinneringsbrief rijbewijzen

Staat er in het gemeentelijk tekstblok van de 'herinneringsbrief rijbewijzen' tariefinformatie van 2018? Wilt u dit dan bij wijziging van de tarieven zo snel mogelijk doorgeven via deze link opent in een nieuw venster [email protected].