Voor de burger blijft het gebruik van het rijbewijs als rijvaardigheidsbewijs of identiteitsbewijs hetzelfde. Het aanvraagproces voor een rijbewijs verandert niet.

Informeren burger

De burger kan de nieuwe inlogfunctie tot invoering wet Digitale Overheid niet gebruiken. Het gaat nu alleen om een technische aanpassing van het rijbewijs. Zodra het inloggen met DigiD en het rijbewijs landelijk beschikbaar komt, zal er door DigiD, de RDW en dienstaanbieders nader geïnformeerd worden over het gebruik.

Beeldmerk op rijbewijs

Op de achterkant van het rijbewijs (uitgegeven vanaf 4 juni 2018) staat een nieuw beeldmerk dat aangeeft dat het rijbewijs een inlogfunctionaliteit heeft:  

Logo EiD

achterkant rijbewijs met logo ID