Aandachtspunten bij invullen aanvraag voor personen zonder vaste woon- of verblijfplaats

Uit de praktijk blijkt dat het aanvraagformulier 394 (zonder vaste woon- of verblijfplaats) niet altijd volledig wordt ingevuld. Dit vertraagt de afhandeling van de aanvraag.  

De volgende gegevens ontbreken vaak:  

  • Nederlands correspondentie adres 
  •  naam van de gemeente
  •  gemeentecode
  • locatiecode (als dit van toepassing is)
  • naam van de ambtenaar    

Wilt u voordat u een aanvraag naar ons toestuurt controleren of alle gegevens zijn ingevuld? De RDW zorgt er dan voor dat de aanvraag snel wordt afgehandeld.    

Wanneer gebruikt u het aanvraagformulier 394?

U gebruikt het formulier 394 in de volgende situaties:

  • Aanvrager woont in Nederland maar staat niet ingeschreven in de BRP met een Nederlands woonadres en is in het bezit van een rijbewijs óf
  • Aanvrager is een buitenlandse student die wel in Nederland woont en staat ingeschreven aan een in Nederland gevestigde universiteit, school voor middelbaar, voortgezet of hoger beroepsonderwijs, maar staat in Nederland niet in de BRP ingeschreven

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het aanvraagproces naar 'Aanvraag en geen vaste woon- of verblijfplaats'.