Procedure definitief afstand doen van het rijbewijs

De RDW heeft in samenwerking met het CBR de hoofdlijnen voor het ongeldig verklaren van rijbewijzen beschreven. In het artikel Definitief afstand doen van het rijbewijs leest u wat u als gemeente moet doen, als een burger afstand wil doen van het rijbewijs (bijvoorbeeld in verband met een naderend onderzoek van het CBR).