RDW rijbewijstarieven voor 2020

Hier vindt u de RDW rijbewijstarieven voor 2020. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) heeft deze onlangs goedgekeurd.

De tarieven voor 2020 zijn als volgt:

  • Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen regulier (RKC)   €   9,70 
  • Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen toeslag spoed   € 34,10

De gemeente draagt bij een spoedaanvraag € 9,70 (RKC) + € 34,10 (de toeslag) = € 43,80 af aan de RDW.

Tarieven na invoering Wet digitale overheid

In opdracht van het ministerie van BZK en in samenwerking met Logius/DigiD en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), heeft de RDW het rijbewijs geschikt gemaakt als authenticatiemiddel om online bij overheidsdiensten in te loggen. Vanaf 4 juni 2018 zijn alle rijbewijzen bij afgifte standaard voorzien van een inlogfunctie. Na invoering van de relevante onderdelen van de Wet digitale overheid, voorzien in 2020, worden de kosten van deze nieuwe functionaliteit gefinancierd vanuit een verhoging van de rijkskostencomponent (RKC). De exacte verhoging is op dit moment nog niet bekend. Houd er dus rekening mee dat later in 2020 de RKC wordt verhoogd. Zodra bekend is wanneer de verhoging van de RKC van kracht wordt, informeert de RDW u hierover.

Maximumtarief rijbewijs voor de burger

Rekening houdend met het voorgaande geldt dat met ingang van 1 januari 2020 de burger aan de gemeente voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 40,65 (€ 30,95 + € 9,70) betaalt. Voor een spoed rijbewijsaanvraag betaalt de burger maximaal € 74,75. Deze bedragen gelden tot aan de verhoging van de rijkskostencomponent vanwege de invoering van de Wet digitale overheid.

Publicatie heeft plaatsgevonden in de Staatscourant nr.  61019 van 12 november 2019.

Herinneringsbrief rijbewijzen

Staat er in het gemeentelijk tekstblok van de 'herinneringsbrief rijbewijzen' tariefinformatie van 2019? Wilt u dit dan bij wijziging van de tarieven zo snel mogelijk doorgeven via [email protected]