75 plus regeling verlengd tot 1 juni 2021

De tijdelijke regeling waarmee 75-plussers in Nederland een jaar mogen doorrijden met een verlopen rijbewijs, loopt door tot 1 juni 2021.

Het CBR bepaalt of iemand valt in de regeling van de administratieve verlenging. Nadat de 75-plusser zijn gezondheidsverklaring heeft ingediend, krijgt hij/zij bericht van het CBR. De administratieve verlenging wordt geregistreerd in het Centraal Rijbewijzenregister. Voor de mensen die binnen de regeling vallen wordt er in het Rijbewijzenregister een code 106 geplaatst achter de categorie A, B, BE en/of T. Deze is alleen te zien in het Rijbewijzenregister, niet op het rijbewijs.

Ga voor meer informatie over het rijden met een verlopen rijbewijs naar deze link opent in een nieuw venster www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs.