Gevolgen coronavirus op RDW-dienstverlening update 26 maart

Het coronavirus treft ook de RDW en daarmee onze dienstverlening. De RDW heeft een aantal maatregelen genomen die erop gericht zijn de cruciale dienstverlening zo veel mogelijk te kunnen blijven uitvoeren. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Daarom hebben we op deze pagina antwoorden verzameld op een aantal vragen. Deze pagina actualiseren we zodra er meer bekend is.

Openstelling gemeentebalies

De uitgifte van rijbewijzen valt onder de vitale infrastructuur. Dit betekent dat personen in alle gevallen waarin dat noodzakelijk is een rijbewijs moeten kunnen aanvragen. Uitgevende instanties moeten dus in principe openblijven. Aanpassingen ter voorkoming van verspreiding van het virus zijn uiteraard gewenst. Zo is het goed alleen nog op afspraak te werken en te letten op het maximaal aantal personen aan de balie. Geef op de website duidelijk aan wanneer en voor welke handelingen de gemeentebalie precies open is en hoe een afspraak gemaakt kan worden.

Levering rijbewijzen

De RDW blijft de rijbewijzen leveren aan gemeenten volgens de wettelijk vastgestelde doorlooptijden. Mikropakket levert maximaal 4 werkdagen na ontvangst bij de RDW de regulier aangevraagde rijbewijzen vóór 9.00 uur bij uw gemeente af. Gaat het om een spoedaanvraag die op een werkdag vóór 15.00 uur bij de RDW is ontvangen? Dan levert Mikropakket het aangevraagde rijbewijs de volgende werkdag vóór 9.00 uur bij uw gemeente af. Gaat het om een digitaal aangevraagd rijbewijs, dan levert Mikropakket het rijbewijs op de 2e werkdag na aanvraag bij uw gemeente af.    

MikroPakket heeft aangegeven dat zij vanwege de continuïteit en veiligheid, de afleveringen vanaf komende maandag (23 maart) tussen 08:00 uur en 09:00 uur zullen uitvoeren. Is uw gemeente niet in staat om deze rijbewijzen op genoemd tijdstip in ontvangst te nemen, dan zal MikroPakket deze rijbewijzen de volgende werkdag opnieuw tussen 08:00 uur en 09:00 uur aanbieden. Zorg ervoor dat een ontvangstbevoegde tussen 8.00 uur en 9.00 uur (of het reguliere tijdstip vooraf afgesproken) op de locatie aanwezig is om de rijbewijzen in ontvangst te nemen.    

Tijdelijke sluiting locaties

Voor gemeenten geldt dat zij zelf afspraken maken met de Klantenservice van MikroPakket (via deze link opent in een nieuw venster [email protected]) over tijdelijke sluiting(en) van gemeentelocaties. Ook melden ze deze sluiting bij de RDW (via deze link opent in een nieuw venster [email protected]).      

Rijbewijs niet afgehaald binnen 3 maanden

Heeft een burger niet binnen 3 maanden na aanvraag het rijbewijs afgehaald bij uw gemeentelocatie? Dan registreert de RDW deze automatisch als niet uitgereikt in het Rijbewijzenregister. In dat geval stuurt u het rijbewijs inclusief begeleidingsformulier op naar de RDW. Ga voor de volledige procedurebeschrijving naar 'Afhandeling niet uitgereikte rijbewijzen'. Uitreiken van het rijbewijs is na 3 maanden dus niet meer mogelijk. Het is aan te bevelen, voordat de 3 maanden-termijn is verstreken, contact op te nemen met de aanvrager om na te gaan of de persoon het document alsnog kan komen halen binnen de gestelde termijn. Het opsturen van het rijbewijs naar de aanvrager is nadrukkelijk niet toegestaan.

Aanpassingen herinneringsbrief rijbewijzen

In de herinneringsbrief rijbewijzen is voor de burger het volgende opgenomen: “Let op: Kunt u vanwege de maatregelen rondom het coronavirus uw rijbewijs niet op tijd verlengen? Het rijbewijs kunt u ook verlengen als het verlopen is. U hoeft niet opnieuw rijexamen te doen. U mag niet met een ongeldig rijbewijs op de openbare weg rijden. Als u zonder geldig rijbewijs rijdt en schade maakt, kunt u problemen krijgen met uw voertuigverzekering”.