Coulanceregeling verlopen code 95

De geldigheid van rijbewijzen en code 95 die zijn verlopen in de periode van 1 september 2020 tot 1 juli 2021 is met 10 maanden verlengd. U als gemeente vraagt burgers die een rijbewijs hebben met een verlopen code 95 of zij de code 95 willen houden. Is dit het geval? Dan vraagt u ook of de nascholing is gehaald. Heeft de burger geen nascholing gehaald, dan adviseert u te wachten met het verlengen van het rijbewijs. In deze laatste situatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk Rijbewijzen voor advies.  

Burgers die hun rijbewijs al hebben verlengd en nu een rijbewijs hebben zonder code 95 omdat deze is verlopen, tonen met een echtheidsverklaring aan dat ze wel in het bezit zijn geweest van de code 95. Burgers vragen een echtheidsverklaring aan via het contactformulier op onze website.