Update software NRD Back Office station

Binnenkort komen wij bij u langs voor een software-update van het NRD Back Office station. Een update van de software is noodzakelijk, omdat de huidige software vanaf 1 mei 2021 niet meer wordt ondersteund.

Central Point

Central Point verzorgt de software-update van het NRD Back Office station bij uw gemeente namens de RDW. Een medewerker van Central Point komt bij u langs voor de installatie. Deze neemt ongeveer 1 uur in beslag en vindt plaats tijdens de openingstijden van uw gemeente.

Planning

Vanaf 8 februari begint Central Point met het installeren van de software. Bij alle gemeenten wordt binnen 6 weken de software update uitgevoerd. Central Point heeft de planning voor de uitrol gemaakt. De planning is verstuurd naar de bekende e-mail adressen van de RDW. Heeft u de planning niet ontvangen? Dan kunt u deze opvragen door een mail te sturen naar [email protected]. Wilt u iets wijzigen in de planning? Dan moet u dit zelf afstemmen met Central Point. Dit kan via [email protected].

Corona

Wij zijn ons ervan bewust dat er vanwege Corona beperkt bezoek mogelijk is bij uw gemeente. Deze software-update is echter nodig om rijbewijzen te kunnen blijven aanvragen. De medewerker van Central Point is op de hoogte van de RIVM-richtlijnen en handelt volgens deze richtlijnen.

Gesloten locaties

Ook locaties met een NRD Back Office station die tijdelijk gesloten zijn krijgen een software-update. Deze locaties zijn meegenomen in de planning. Wilt u hier andere afspraken over maken, dan hoort Central Point graag met wie ze daarover contact kunnen opnemen. U kunt een contactpersoon doorgeven via [email protected].

Werken tijdens de installatie

Tijdens de installatie kunt u geen gebruik maken van het NRD Back Office station. Dit heeft verder geen invloed op de werkzaamheden die u doet in de Front Office applicatie. U kunt rijbewijsaanvragen blijven registreren, accorderen en uitreiken.

Belangrijk

Meldt de medewerker van Central Point zich bij uw gemeente dan is het belangrijk dat:

  • de medewerker van Central Point zich meldt bij de balie.
  • de medewerker van Central Point in het bezit is van een RYA-pas afgegeven door de RDW.
  • deze pas een pasfoto en handtekening heeft van de medewerker.
  • u de medewerker toegang geeft tot de ruimte waar het NRD Back Office station zich bevindt.
  • de medewerker niet eerder weggaat dan dat de update succesvol is afgerond en het NRD Back Office station werkt.