Rijbewijzen gebruiken als inlogmiddel

Vanaf 1 juli kunnen burgers rijbewijzen gebruiken om online in te loggen, net zoals al sinds 2021 kan met een identiteitskaart. Het rijbewijs zelf en de aanvraag en afgifte ervan veranderen niet.

Het rijbewijs bevat al sinds 26 mei 2018 een chip met een inlogfunctie. De wet Digitale Overheid die per 1 juli 2023 ingaat, maakt het mogelijk om gebruik te maken van deze inlogfunctie. Er is op dit moment nog geen dienst waarbij inloggen op dit niveau verplicht is.

Brief met pincode

Binnen 5 werkdagen na het ophalen van het rijbewijs ontvangt de burger een brief met een pincode van DigiD. Met deze pincode kan de burger de inlogfunctie activeren.

Communicatie naar de burger

Voor de burger is het belangrijk om te weten dat er binnen 5 werkdagen na het ophalen van het rijbewijs een brief van DigiD komt. Als de burger deze brief namelijk niet krijgt, kan hij binnen 6 weken bij DigiD een nieuwe brief met pincode aanvragen.

Ook rijbewijzen die tussen 26 mei 2018 en 1 juli 2023 zijn afgegeven en het ID-beeldmerk op de achterkant hebben staan, hebben een inlogfunctie. Bezitters van zo’n rijbewijs worden niet actief geïnformeerd. Zij ontvangen dus geen brief van DigiD, maar moeten zelf via DigiD een pincode aanvragen als zij de inlogfunctie willen activeren.

Vragen

Voor vragen over de inlogfunctie kan de burger terecht bij DigiD.

Voordelen inloggen met rijbewijs

Inloggen met een identiteitsbewijs geeft in de toekomst toegang tot persoonlijke gegevens die extra gevoelig zijn. Om deze gegevens goed te beschermen willen organisaties nog meer zekerheid dat de gegevens met de juiste persoon worden gedeeld. Inloggen met een rijbewijs of identiteitskaart met behulp van de DigiD app geeft die extra zekerheid en zorgt zo voor maximale bescherming van iemands gegevens.