Wijziging RDW-rijbewijstarieven door invoering wet Digitale Overheid

Met ingang van 1 juli 2023 worden de RDW-rijbewijstarieven gewijzigd. 

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met Logius/DigiD en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), heeft de RDW het rijbewijs geschikt gemaakt als authenticatiemiddel om online bij overheidsorganisaties en diensten met een publieke taak in te loggen.

Met ingang van 1 juli worden de relevante onderdelen van de wet Digitale Overheid (wDO) ingevoerd. De kosten van deze nieuwe functionaliteit worden gefinancierd vanuit een verhoging van de afdracht van de gemeente aan de RDW.

De tarieven vanaf 1 juli 2023 zijn als volgt:

  • Afdracht van gemeenten voor afgifte rijbewijzen € 13,20
  • Spoed aanvraag rijbewijs € 34,10 (ongewijzigd)

De gemeente draagt bij een spoedaanvraag € 13,20 + € 34,10 = € 47,30 af aan de RDW.

Maximumtarief rijbewijs voor de burger

Rekening houdend met het voorgaande geldt dat met ingang van 1 juli 2023 de burger aan de gemeente voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 48,15 (€ 34,95 + € 13,20) betaalt. Voor een spoed rijbewijsaanvraag betaalt de burger maximaal € 82,25.

Publicatie van voorgaande tarieven heeft plaatsgevonden in de Staatscourant nummer 2022-31677 en nummer 2022-33134.

Herinneringsbrief rijbewijzen

Staat er in het gemeentelijk tekstblok van de 'herinneringsbrief rijbewijzen' tariefinformatie van 2023? Wilt u dit dan bij wijziging van deze tarieven zo snel mogelijk doorgeven via [email protected].