Vertraging afhandeling omwisselingen door onvolledige aanvragen

Wij vinden het belangrijk om de omwisselingsaanvraag voor een buitenlands rijbewijs zo snel mogelijk af te handelen, zodat de burger snel een Nederlands rijbewijs heeft. Wij zien echter dat de naar ons verzonden aanvraagformulieren niet altijd volledig zijn ingevuld en documenten vaak zijn beschadigd. Dit zorgt voor een vertraging in de afhandeling.

Beschadigingen

Zo zien wij bijvoorbeeld nietjes door de (buitenlandse) rijbewijzen of vastgeplakte rijbewijzen op het aanvraagformulier. Hierdoor duurt de afhandeling langer en gaat de kwaliteit van de documenten achteruit. Soms krijgt de rijbewijshouder het buitenlandse rijbewijs terug. Daarom is het belangrijk om de buitenlandse rijbewijzen niet te beschadigen.

Onvolledige formulieren

Daarnaast zien we regelmatig dat het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld. Vaak ontbreekt de nationaliteit en de verblijfstitelcode.

Wat moet u doen

  • Vul de persoonsgegevens in op het aanvraagformulier (incl. nationaliteit en verblijfstitel)
  • Voeg pasfoto en handtekening toe.
  • Bevestig het rijbewijs linksboven met een grote paperclip.

Manier waarop het rijbewijs aan het aanvraagformulier moet worden vastgemaakt: met een paperclip linksboven.

In de Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen staat precies beschreven welke gegevens u moet vermelden op het aanvraagformulier. 

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk van de unit Rijbewijzen via e-mail of bel met 088 008 74 07. Wij helpen u graag.