Bevoegdheden RYA-smartcard

Een medewerker met een RYA smartcard kan:

 • het backofficesysteem opstarten
 • aanvragen scannen
 • aanvragen goedkeuren
 • aanvragen afwijzen
 • aanvragen verwijderen
 • aanvragen verzenden
 • handmatig een nummer invoeren van onleesbare aanvragen
 • rijbewijzen inklaren per collo
 • inklaren per rijbewijs
 • heraanvragen doen
 • helpfunctie gebruiken

Aanvragen RYA-smartcard

Zo vraagt u een RYA smartcard aan:

 1. U vraagt het formulier Aanvraag RYA certificaat via e-mail aan.
 2. U en de bevoegde vertegenwoordiger* vullen het formulier in en ondertekenen beide het formulier.
 3. U stuurt de volledige originele aanvraag en de benodigde documenten naar de RDW, Unit Rijbewijzen o.v.v. RYA/ABR, Postbus 9000, 9640 HA Veendam.
 4. De RDW stuurt de RYA- smartcard binnen 5 werkdagen via Mikropakket naar de eerste ABR van uw gemeente.
 5. De RDW stuurt u de bijbehorende pincode binnen 5 werkdagen apart per post.

* De bevoegde vertegenwoordiger is in dit geval de burgemeester of een ABR.

Documenten die nodig zijn

Bevoegdheden ABR-smartcard

Een medewerker met een ABR-smartcard is bevoegd om:

 • andere medewerkers (inclusief een andere ABR) te autoriseren voor RYA
 • de autorisatie van een medewerker met een RYA-functie in te trekken

Als de ABR ook geautoriseerd is als RYA, kan deze ook alle RYA-werkzaamheden verrichten. Hiervoor is maar één smartcard nodig.

Aanvragen ABR-smartcard

Zo vraagt u een ABR-smartcard aan:

 1. U vraagt het formulier Aanvraag ABR-certificaat via e-mail aan 
 2. Uw medewerker en de bevoegde vertegenwoordiger* vullen het formulier in en ondertekenen beide het formulier. U stuurt de volledige originele aanvraag en de benodigde documenten naar de RDW, Unit Rijbewijzen o.v.v. RYA/ABR, Postbus 9000, 9640 HA Veendam.
 3. De RDW stuurt de ABR- smartcard binnen 5 werkdagen via Mikropakket naar de eerste ABR van uw gemeente.
 4. De RDW stuurt u de bijbehorende pincode binnen 5 werkdagen apart per post.

* De bevoegde vertegenwoordiger is in dit geval de burgemeester of een gemandateerde.

Documenten die nodig zijn

 • Origineel aanvraagformulier Aanvraag ABR certificaat (3E0266c)
 • Pasfoto volgens pasfotomatrix 
 • Kopie geldig legitimatiebewijs
 • Kopie mandaatbesluit (bij ondertekening door een gemandateerde)