Aanvragen smartcard

Een smartcard is een pasje met daarop een chip. Op de chip zijn de gegevens van de certificaathouder opgeslagen. Er is een Autorisatie Bevoegde persoon voor Rijbewijzen (ABR) smartcard en een Rijbewijs Afgifte (RYA) smartcard.

Bevoegdheden RYA-smartcard

Een medewerker met een RYA smartcard kan:

 • het backofficesysteem opstarten
 • aanvragen scannen
 • aanvragen goedkeuren
 • aanvragen afwijzen
 • aanvragen verwijderen
 • aanvragen verzenden
 • handmatig een nummer invoeren van onleesbare aanvragen
 • rijbewijzen inklaren per collo
 • inklaren per rijbewijs
 • heraanvragen doen
 • helpfunctie gebruiken

Aanvragen RYA-smartcard

Zo vraagt u een RYA smartcard aan:

 1. U vraagt het formulier Aanvraag RYA certificaat via e-mail aan.
 2. U en de bevoegde vertegenwoordiger* vullen het formulier in en ondertekenen beide het formulier.
 3. U stuurt de volledige originele aanvraag en de benodigde documenten naar de RDW, Unit Rijbewijzen o.v.v. RYA/ABR, Postbus 9000, 9640 HA Veendam.
 4. De RDW stuurt de RYA- smartcard binnen 5 werkdagen via Mikropakket naar de eerste ABR van uw gemeente.
 5. De RDW stuurt u de bijbehorende pincode binnen 5 werkdagen apart per post.

* De bevoegde vertegenwoordiger is in dit geval de burgemeester of een ABR.

Documenten die nodig zijn

Bevoegdheden ABR-smartcard

Een medewerker met een ABR-smartcard is bevoegd om:

 • andere medewerkers (inclusief een andere ABR) te autoriseren voor RYA
 • de autorisatie van een medewerker met een RYA-functie in te trekken

Als de ABR ook geautoriseerd is als RYA, kan deze ook alle RYA-werkzaamheden verrichten. Hiervoor is maar één smartcard nodig.

Aanvragen ABR-smartcard

Zo vraagt u een ABR-smartcard aan:

 1. U vraagt het formulier Aanvraag ABR-certificaat via e-mail aan 
 2. Uw medewerker en de bevoegde vertegenwoordiger* vullen het formulier in en ondertekenen beide het formulier. U stuurt de volledige originele aanvraag en de benodigde documenten naar de RDW, Unit Rijbewijzen o.v.v. RYA/ABR, Postbus 9000, 9640 HA Veendam.
 3. De RDW stuurt de ABR- smartcard binnen 5 werkdagen via Mikropakket naar de eerste ABR van uw gemeente.
 4. De RDW stuurt u de bijbehorende pincode binnen 5 werkdagen apart per post.

* De bevoegde vertegenwoordiger is in dit geval de burgemeester of een gemandateerde.

Documenten die nodig zijn

 • Origineel aanvraagformulier Aanvraag ABR certificaat (3E0266c)
 • Pasfoto volgens pasfotomatrix 
 • Kopie geldig legitimatiebewijs
 • Kopie mandaatbesluit (bij ondertekening door een gemandateerde)

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed