Aanvraag en geen vaste woon- of verblijfplaats

In dit artikel leest u hoe u een aanvraag in behandeling neemt als de aanvrager in Nederland woonachtig is, geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en niet in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven.

Voorwaarden

  1. Aanvrager woont in Nederland maar staat niet ingeschreven in de BRP en in het bezit van een rijbewijs óf
  2. Aanvrager is een buitenlandse student die wel in Nederland woont en is ingeschreven aan een in Nederland gevestigde universiteit, school voor middelbaar, voortgezet of hoger beroepsonderwijs, maar staat in Nederland niet in de BRP ingeschreven

In overige situaties waarbij de aanvrager niet staat ingeschreven in de BRP, verwijst u de klant naar de RDW.

Benodigde documenten

  • formulier nummer 3E 0394
  • geldig identiteitsbewijs
  • oud rijbewijs
  • kleurenpasfoto 
  • een bewijs van uitschrijving uit de Registratie Niet Ingezetenen (RNI)
  • bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager minimaal 185 dagen verblijft in Nederland
  • een geregistreerde Verklaring van Geschiktheid als een medische keuring vereist is

Procesbeschrijving

Voor uitgebreide informatie kunt u de procesbeschrijving Rijbewijs niet ingezetene aanvragen raadplegen.